Fietssnelwegen.be kreeg een volledige make-over. Deze officiële overheidswebsite over fietssnelwegen en fietsostrades bevat nu meer en duidelijker kaartmateriaal, een geïntegreerde routeplanner én ook fietssnelweginformatie uit Brussel. De vernieuwde website verhoogt het gebruiksgemak van de fietsers.

De website fietssnelwegen.be is een gezamenlijk initiatief van de 5 Vlaamse provincies. Als bouwheer, subsidiegever en adviseur zorgen ze mee voor de uitbouw van het netwerk aan fietssnelwegen, samen met talrijke (overheids)partners. Daar hoort ook heldere communicatie naar (nieuwe) gebruikers, omwonenden en belanghebbenden bij.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet mee zijn schouders onder de nieuwe website en zal ook informatie over fietssnelwegen/cyclostrades en bijbehorende projecten uit Brussel aanbieden. Op die manier groeit fietssnelwegen.be /cyclostrades.be uit tot het centrale informatieplatform over fietssnelwegen in Vlaanderen en Brussel.

Samenwerking

Fietssnelwegen.be staat open voor alle fietssnelwegeninformatie, los van welke overheid een fietsostradeproject leidt, financiert of stuurt. Op die manier willen de initiatiefnemers, de Vlaamse proivncies, en hun partner, het Brussels Gewest, het gebruik van de fietsostrades promoten. Fietsers kennen geen grenzen en willen bij het vinden van hun informatie dus ook niet stoten op bestuurlijke grenzen.
De provincies hopen de website in de toekomst nog te kunnen uitbreiden naar andere overheden en regio’s.
 
Ook het zadelvormige blauwe fietssnelwegenlogo zal in de toekomst in Vlaanderen en in Brussel gebruikt worden. Het werd in 2016 door de Vlaamse provincies ontwikkeld en is inmiddels te zien op zo goed als alle fietssnelwegcommunicatie.
Stap voor stap verschijnt het ook in bewegwijzering en oriëntatieborden langs de fietssnelwegen, fietsostrades en cyclostrades. Het logo speelt een belangrijke rol in de bekendmaking en de promotie van dit duurzame mobiliteitsproduct.

Samenwerking

Fietssnelwegen, cyclostrades of fietsostrades zijn kwaliteitsvolle fietsroutes, rechttoe-rechtaan, voor vlotte fietsverplaatsingen tussen steden en over (middel)lange afstanden, geschikt voor jong en oud. Ze vormen een ruggengraat waarop andere fietsverbindingen aansluiten.
Het netwerk is nog in volle uitbouw. Elk jaar worden meerdere nieuwe stukken route in gebruik genomen en heel wat projecten staan in de steigers.

Met dank aan …

De Vlaamse provincies werkten voor de bouw van de website en routeplanner samen met webbouwer Antenna.
Voor de kwaliteitsinformatie over de fietsostrades maakten ze, naast provinciale en Brusselse gegevens, ook gebruik van gegevens van het Departement Mobiliteit en Openbare werken van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid. 
 
Reacties of suggesties op de nieuwe website?

Aangezien fietsostrades in volle ontwikkeling zijn, moet de website goed opgevolgd worden. Ondanks zorgvuldige controles en input van partners kan het altijd dat er informatie ontbreekt, gedateerd of foutief is.
Informatie kan doorgegeven worden via info@fietssnelwegen.be, het contactformulier op de website of via een chatbericht op Facebook (@Fietssnelwegen).  

Foto’s: www.provincieantwerpen.be