De Vervoerregio Antwerpen zet als eerste vervoerregio in Vlaanderen stappen naar de opstart van een grensoverschrijdend netwerk van elektrische deelfietsen. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en omvang van zo’n systeem organiseert de Vervoerregio Antwerpen een Request for Information (RFI) naar geïnteresseerde bedrijven. 
De Vervoerregio Antwerpen heeft de ambitie om de mobiliteit binnen de regio grondig te hertekenen en te beheren als 1 multimodaal systeem. De Vervoerregio Antwerpen bestaat uit 33 gemeenten, is meer dan 1200 km² groot en telt meer dan 1,1 miljoen inwoners. Het is ook de koploper qua werkgelegenheid in Vlaanderen, met meer dan 500.000 jobs bij 85.000 bedrijven. Ook de Antwerpse Haven met haar 150.000 werkplaatsen behoort tot de regio. Volgens prognoses van Statistiek Vlaanderen zal de bevolking in deze vervoersregio tegen 2030 met 70.000 inwoners en 33.500 huishoudens groeien.
 
Voor de stad Antwerpen, Vervoerregio Antwerpen, de Haven van Antwerpen en de gemeenten van de vervoerregio past dit plan in hun gedeelde visie ‘Samen Vooruit’.
 
De stad Antwerpen neemt hierbij het voortouw. Antwerps schepen voor mobiliteit en voorzitter van de Vervoerregio Antwerpen Koen Kennis: “Als stad doen wij al erg veel om de modal shift te realiseren. Maar er is meer nodig. De introductie van een regionaal e-deelfietsensysteem zal nog meer mensen aansporen te kiezen voor een meer duurzame vorm van mobiliteit. De Vervoerregio Antwerpen is de eerste regio in Vlaanderen die zo ambitieus denkt.”
 
In de RFI worden de minimale systeemvereisten opgelijst:
·         een volledig of gemengd aanbod van elektrische of gewone fietsen
·         een operationele modus die streeft naar gelijkvormigheid tussen eventuele verschillende aanbieders
·         interoperabiliteit met MaaS (mogelijkheid tot integratie in een app)
·         mogelijkheid tot geografische uitbreiding naar aangrenzende gemeenten die niet tot de Vervoerregio Antwerpen behoren.
 
Het systeem zal functioneren binnen een netwerklogica,  dat gebruik van fietsen in combinatie met openbaar vervoer of eigen wagen mogelijk maakt. Dat netwerk moet bestaat uit 76 knooppunten waar (bij voorkeur) elektrische deelfietsen geplaatst worden op locaties als P+R, treinstations, bus- en tramhaltes en toegangspoorten tot de haven. De RFI loopt ten einde op 16 september.

Foto: www.antwerpen.be