Op 1 april 2019 zijn de vernieuwingswerken aan de Theunisbrug van start gegaan. Het verkeer rijdt over de brug aan de kant van het Sportpaleis. Eerst wordt een deel van de nieuwe brug naast de huidige gebouwd, waardoor er altijd verkeer mogelijk is.
Daarna wordt de bestaande brug afgebroken, zodat er ruimte is om de tweede helft van de nieuwe brug te bouwen. Door eerst een nieuwe brug langs de bestaande brug te bouwen, is er altijd verkeer mogelijk en blijft de hinder enigszins beperkt.

Autoverkeer: over één rijstrook in elke richting via de westkant (kant Sportpaleis) van de bestaande brug.
De tram: blijft tijdens de werken rijden over de bestaande sporen.
Fietsers en voetgangers: in beide richtingen via de westkant van de bestaande brug. Het bestaande fietspad wordt verbreed om dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken.
Tegen april 2021 zijn de werken klaar.
Meer info
Kijk op de website van Slim naar Antwerpen voor meer info over de werken aan de Theunisbrug. Www.slimnaarantwerpen.be

Foto: www.antwerpen.be