LUCA School of Arts heeft vandaag in de media vernomen dat de verdachte die opgepakt werd in het veelbesproken catfishingdossier een oud student van de hogeschool zou zijn. De betrokkene blijkt inderdaad enkele jaren geleden aan LUCA School of Arts gestudeerd te hebben. Tijdens die periode hebben zich jammer genoeg ook gelijkaardige incidenten voorgedaan. Toen de feiten destijds via onze vertrouwenspersonen gemeld werden, heeft de hogeschool meteen slachtofferhulp ingeschakeld. Naast psychologische hulpverlening kregen de studenten ook het advies om een klacht in te dienen bij de politie. Uit de verslaggeving van die periode kunnen wij afleiden dat minimum drie slachtoffers toen effectief naar de politie gestapt zijn.

Omdat de hogeschool zich ook grote zorgen maakte over de dader is daderhulp ingeschakeld. Na aparte gesprekken met beide partijen heeft de school geoordeeld dat er voor de slachtoffers geen veilige omgeving meer kon worden gegarandeerd. Daarom werd een sanctie getroffen en kreeg de student het verbod om verder te studeren aan LUCA School of Arts. Op die manier kon de school voorkomen dat de slachtoffers tijdens hun studie nog in contact zouden komen met de dader. Daarnaast engageerde de dader zich om therapeutische hulp in te roepen.

Vandaag gaat onze grote bezorgdheid in de eerste plaats uit naar de slachtoffers van onze hogeschool. Zij waren heel erg gesteld op hun privacy in de behandeling van dit pijnlijke dossier. Wij zullen dus niet over hen communiceren, maar ze worden allen opnieuw door onze hulpverleners gecontacteerd en wij zullen hen uiteraard ook nu weer onze steun aanbieden als zij daarop beroep wensen te doen.