Voor het vierde jaar op rij krijgen inwoners van het district Antwerpen met de burgerbegroting de kans om volledig zelf te beslissen over 10 procent van de jaarbegroting, namelijk  1,1 miljoen euro.
Op zaterdag 22 en zondag 23 april kwamen zo’n 130 inwoners van het district samen om 1,1 miljoen euro te verdelen over de twaalf thema’s van de startmomenten. Dit jaar wezen de deelnemers een groot deel van de 1,1 miljoen euro toe aan jeugdwerk, huiswerkbegeleiding en vrijwilligers. De eerste twee thema’s krijgen elk 154.290 euro en‘ondersteuning vrijwilligers’ krijgt 137.954 euro voor de begroting van 2018.
Nu zijn de inwoners van het district opnieuw aan zet. In mei en juni kunnen zij projecten indienen binnen de gekozen thema’s en budgetten. Op het burgerbegrotingfestival in oktober kiezen bewoners welke ingediende projecten geld krijgen om te worden uitgevoerd in 2018.

Hieronder vindt u een overzicht van de twaalf eerder gekozen thema’s en de toegekende bedragen.
Ondersteuning van het jeugdwerk
154.290 euro
Huiswerkbegeleiding
154.290 euro
Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers
137.954 euro
Ontmoeting in de buurt
64.439 euro
Langer thuis wonen
101.650 euro
Fietsvriendelijke straten
104.373 euro
Aantrekkelijkere pleinen
50.825 euro
Groen in straten
92.574 euro
Gemeenschapstuinen
58.086 euro
Betere voetpaden
40.843 euro
Vorming en opleiding jeugd
23.597 euro
Interculturele projecten
117.079 euro

Op www.burgerbegroting.be staat alle info over de burgerbegroting.