Vroedvrouwen Nina Geuens en Fien Jansens schreven samen met Mama Baas (online magazine en community voor en door mama’s) het boek ‘Van melk naar meer’: een complete keuzegids uitgegeven bij Lannoo voor ouders die starten met vaste voeding voor hun baby’s.
 
De auteurs geven op 18 november een webinar over starten met vaste voeding via Mama Baas. Deze webinar is voor iedereen gratis toegankelijk.
 
In het boek komt alles aan bod wat ouders moeten weten bij de switch naar vaste voeding: het startmoment, verschillende methodes (ouders kunnen een zelftest doen om te weten te komen welke methode het beste bij hen past), voedingsstoffen, bereidingswijze, praktische tips, vegetarisch/veganistisch opvoeden … Bovendien is er ook een ‘voedingspaspoort’ aan toegevoegd om de communicatie over voeding met andere verzorgers van de baby te vergemakkelijken.
 
Nina Geuens en Fien Jansens zijn lectoren en onderzoekers aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG). Het boek is het resultaat van een onderzoek dat zij deden over het onderwerp vanuit Expertisecentrum Zorgstroom. “We gingen na wat de kennis is van ouders en hoe ze te werk gingen bij de overstap naar vaste voeding”, licht Jansens toe. “Uit een voorafgaande bevraging bleek al dat Vlaamse ouders wel informatie vinden bij Kind & Gezin, vroedvrouwen, uit boeken, internet, gesprekken met kennissen en familie … maar dat ze zich toch onzeker voelen en nood hebben aan meer eenduidige informatie. Daarom zijn wij zelf een onderzoek gestart met als uitgangspunt: welke tool kunnen wij creëren om in te spelen op de informatiebehoeften van de ouders?” 
 
De onderzoeksters bevroegen meer dan 600 ouders (incl. mee-, plus- en adoptieouders). Ze peilden naar de kennis van de ouders, hoe ze te werk gaan en wat hun informatiewensen zijn. Wereldwijd raden experts aan om met vaste voeding te starten vanaf 6 maanden. Er zijn ook ‘nieuwe’ methodes in opmars, waarbij groenten en fruit niet gepureerd en ingelepeld worden, maar in stukjes aangeboden worden.
 
Fien Jansens: “Uit onze bevraging bleek dat ouders vaak eerder starten met vaste voeding voor hun baby’s dan ze zelf ideaal achten en dat ze vaak zelf op zoek moeten gaan naar informatie. Daarbij gaf bijna 30% van de ouders aan dat de info die ze zelf opzoeken duidelijker was dan de info die ze kregen van hulpverleners. Dat komt wellicht omdat de consultatiemomenten waarop hulpverleners informatie kunnen verstrekken beperkt zijn in tijd. Veel ouders gaan op zoek naar info in hun sociale omgeving, Facebookgroepen en boeken. We merkten dat er nood was aan een eenduidige tool om duidelijkheid te scheppen rond starten met vaste voeding.”
 
“Er waren ook bepaalde topics die de bevraagden belangrijk vonden dat die aan bod zouden komen in het boek”, vult Nina Geuens aan. “Bijvoorbeeld vegetarisme en veganisme. 11% overweegt namelijk hun kind vegetarisch op te voeden en 3% veganistisch.”
 
De complete keuzegids is ontwikkeld in co-creatie met experten uit het werkveld en in overleg met eindgebruikers. “Zo willen we duidelijkheid scheppen in het overweldigende en chaotische aanbod aan informatie over de introductie van vaste voeding”, stelt Geuens. “Op die manier kunnen ouders hun eigen keuzes maken en vol zelfvertrouwen hun kindje van de wereld leren proeven.”
 
https://www.lannoo.be/nl/van-melk-naar-meer / www.kdg.be