Woorden leren wordt een makkie!

Na de succesvolle delen Nederlands, Spaans en Italiaans, verschijnen  ook de Van Dale Oefenboeken woordenschat Engels, Frans en Duits. Om een taal te leren, is grammatica belangrijk, maar het verwerven van een voldoende grote woordenschat is vaak de grootste uitdaging. Om een taal vloeiend te spreken, moet je ongeveer 50.000 woorden kennen. Deze boeken helpen daarbij en zorgen dat de taalleerder de woorden écht onthoudt.

Hoe pak je dat woorden leren aan?

Deze boeken bieden de woorden per thema aan en laten de gebruiker ermee oefenen, zodat de woorden ook echt onthouden worden. Elk hoofdstuk opent met de themawoordenschat en sluit af met de woorden die in de oefeningen aan bod zijn gekomen. De oefeningen hebben een grote variëteit en helpen om actief aan de slag te gaan met het uitbreiden van de woordenschat.

Woordvorming, abstracte woorden en spelling

Oefeningen in het tweede deel van het boek zorgen voor een betere kennis van samenstellingen en synoniemen. Ook zijn er overzichten van veelgebruikte abstracte woorden op ERK-niveau die gebruikt kunnen worden als checklist van de opgedane kennis. Het laatste deel van elk boek gaat in op spellingkwesties waar veel taalleerders mee worstelen.

  • Ingedeeld in ERK-niveaus (A1-C1)
  • Zien er met veel illustraties aantrekkelijk uit
  • Extra: lijsten met veelgebruikte abstracte woorden
  • De antwoorden staan online

Nieuwsgierig?

Hier krijg je een voorproefje van het binnenwerk van het Van Dale Oefenboek woordenschat Frans.

Waar te koop?

De Van Dale Oefenboeken woordenschat Engels, Frans en Duits zijn verkrijgbaar in de (internet)boekhandel.

De Oefenboeken woordenschat Nederlands, Spaans en Italiaans zijn daar ook verkrijgbaar.

Titel: Van Dale Oefenboeken woordenschat Engels, Frans en Duits

Uitgeverij: Van Dale

Thema: Woordenboeken

Formaat: 20 x 23 cm

Prijs: € 29,99 per deel