Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een natuurvereniging die zich inzet voor een optimale bescherming van alle inheemse wilde fauna en haar biotopen. Via een breed vrijwilligersnetwerk georganiseerd in regionale afdelingen activeert ze haar leden voor gerichte natuurbescherming op het terrein. De organisatie bekijkt vanuit een diervriendelijk en ecologisch perspectief uitdagingen tussen mens en dier in een aan verandering onderhevig landschap. Zij hanteert hierbij een proactieve, sensibiliserende en doordachte aanpak waarbij de vereniging als waakhond van de Vlaamse fauna en haar habitat het juridische pad niet schuwt. 
 
Voor de invulling en uitbouw van onze juridische dienst zijn we op zoek naar een juridisch beleidsmedewerker die als jurist ook kennis heeft van natuurbeleid en -reglementering. Onze juridische dienst behandelt meldingen en klachten rond mogelijke inbreuken inzake milieu- en natuurbeschermingswetgeving, volgt samen met de advocaten de strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve procedures op, ondersteunt de beleids- en algemene werking van de vereniging.
 
Taken 
Je volgt klachten op die ons bereiken via het meldpunt (vogelvangst, illegale jacht, illegale kap, verstoring van nesten, dierenwelzijn, Cites-inbreuken, …); 
Je onderhoudt contacten met handhavingsdiensten (Natuurinspectie, politie, douane, lokale toezichthouders, …); 
Je volgt strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve procedures op, maakt bezwaarschriften en beroepsschriften op; 
Je adviseert medewerkers en vrijwilligers van Vogelbescherming Vlaanderen op juridisch vlak; 
Je geeft presentaties over milieu- en natuurbeschermingswetgeving en -beleid; 
Je schrijft redactionele bijdragen; 
Je onderhoudt brede contacten met beleidsmedewerkers en stakeholders op het terrein en koppelt terug naar de raad van bestuur; 
Je verleent op basis van gevoerd onderzoek schriftelijk en mondeling advies over milieu- en natuurbeschermingsthema’s, met focus op soortenbescherming en jacht; 
Je bereidt stuurgroepen en overlegorganen voor inzake milieu- en natuurbeleid; 
Je levert de nodige input voor interne beleidsdocumenten (jaarplan, beleidsplan, adviesnota’s, enz.) en hebt een belangrijke adviserende rol binnen het beleid van Vogelbescherming; 
Je ondersteunt de algemene werking van de vereniging (vzw-wetgeving, contractenrecht). 
 
Profiel 
Je bent master in de rechten;
Je hebt een brede kennis over de milieu- en natuurreglementering;  
Je bent een teamspeler en in staat om zelfstandig dossiers te beheren en resultaten te realiseren; 
Je bent ruimdenkend en handelt proactief; 
Je onderscheidt hoofd- van bijzaken en kan prioriteiten stellen; 
Je bent enthousiast over de missie en visie van Vogelbescherming Vlaanderen. 
 
Ons aanbod 
Voltijds dienstverband; 
Onmiddellijke indiensttreding; 
Contract van onbepaalde duur; 
Tewerkstellingsplaats: secretariaat Vogelbescherming Vlaanderen, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas; 
Functiegericht loon volgens paritair comité 329/01, startbarema B1c, met overname van relevante anciënniteit. 
 
Interesse?  
CV en Motivatiebrief (enkel) per e-mail, tot en met maandag 15 maart 2021 op volgend mailadres: sollicitaties@vogelbescherming.be.