De provinciale erfgoedprijs is ondertussen een mooie traditie. We nodigen u graag uit voor de vierde editie van de Provinciale Erfgoedprijs. Daarin werd volledig gefocust op ons rijke onroerend erfgoed; een schat van monumenten, landschappen en archeologische sites. Ook voor deze editie hanteren we dezelfde doelstelling: we ondersteunen het lokale erfgoedveld verder en willen de beste initiatieven rond onroerend erfgoed in de kijker zetten. De vijf genomineerden worden nu bekend gemaakt. Welke winnaar en laureaten met de Erfgoedprijs 2021 naar huis gaan, weten we op 27 november tijdens de plechtige prijsuitreiking in het nieuwe Provinciehuis. 

Hoewel de publiekswerking bij vele actoren in 2020 op een laag pitje stond, selecteerde de jury toch vijf genomineerden uit de meest diverse hoeken van het erfgoedveld. Zij dingen mee naar de drie plaatsjes op het erepodium. De winnaar maakt kans op een prijs van 10.000 euro, twee laureaten worden beloond met elk 5.000 euro.
 
We geven hierbij de lijst van genomineerden (in alfabetische volgorde) en stippen kort aan wat de jury waardeerde:  
 
Antwerpen, dienst Archeologie & Monumentenzorg Stad Antwerpen:  
Boek Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad 
 
Een vlot leesbaar boek met prachtige illustraties, dat niet enkel de recentste kennis over de stad aan een breed publiek toelicht, maar tegelijk een mooie kijk biedt op het beroep van archeoloog. De publicatie maakt archeologie tot een levende materie.  
 
Antwerpen, Private Stichting Nationaal & Gewestelijk Maritiem Patrimonium (MPM): Mijnenveger M477 ”Oudenaarde” en lichtschip “West-Hinder III”  
 
Een project rond het maritiem patrimonium met aandacht voor publiekswerking, mondelinge geschiedenis en digitalisering, maar tegelijk ook het papieren archief. De toekomstgerichte samenwerking met de hogere Zeevaartschool om de jongere generaties te bereiken, is bijzonder. Daarnaast steunt dit project op een sterke vrijwilligerswerking, die aangevuld werd met kennis van professionals.
  
Berlaar, Gemeentebestuur Berlaar:  
Berlaarhof, openbaar park en woonconcept “Villa Vip” 
 
Als woonomgeving voor mensen met een beperking biedt dit boeiende project maatschappelijke meerwaarde met de herbestemming van een historisch pand. Het parkgebied vervult een rol voor de hele gemeenschap en biedt mooie perspectieven voor het opstarten van publiekswerking rond erfgoed.  
 
Herselt, Kerkfabriek Sint-Hubertus, Ramsel:  
Herbestemming van de Strokapel in Ramsel 
 
Een voorbeeldig herbestemmingsproject, waar zowel aandacht is voor publiekswerking, nieuwe bestemming als het behoud van het karakter en de functie van de kapel. Het is prijzenswaardig dat daarbij ook nieuwe technieken niet worden geschuwd.  
 
Mortsel, Genootschap Cantecroy:  
Boek Kasteel Cantecroy Mortsel, laatste getuige van een invloedrijk graafschap  
 
Het boek geeft een goede samenvatting van de kennis over het kasteel en biedt een prachtige ondersteuning voor de rondleidingen in het gebouw. Een grondige poging om alle kennis over deze minder bekende site te verzamelen voor een meerwaarde zoekend publiek.
  
Jury Erfgoedprijs 2021 Provincie Antwerpen: 

De juryleden zijn professioneel begaan met onroerend erfgoed. 
 
·       mevrouw Sabine Denissen, senior adviseur bij het departement Vrije Tijd van het Provinciebestuur Antwerpen 
·       de heer Mario Baeck, secretaris van de vzw Wintertuin Ursulinen, Sint-Katelijne-Waver 
·       de heer Rudy De Graef, erfgoedconsulent bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid 
·       de heer Luk Lemmens, gedeputeerde en juryvoorzitter

Foto: www.provincieantwerpen.be