De Universiteit Antwerpen slaat de handen in elkaar met zeven andere universiteiten uit evenveel verschillende Europese landen. Samen vormen ze de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe). “Met deze samenwerking willen we de Europese cohesie en competitiviteit versterken”, zegt rector Herman Van Goethem.
Eind 2017 lanceerde de Franse president Emmanuel Macron zijn plannen om een nieuw Europa te scheppen. Onderdeel van die plannen: de oprichting van twintig grensoverschrijdende Europese universiteiten, die vanaf 2024 ‘Europese’ diploma’s zullen uitreiken. De Europese Commissie volgde Macron en werkte het European Universities Initiative (EUI) uit. Tot 28 februari kunnen allianties van Europese universiteiten samenwerkingsprojecten indienen. Zes tot twaalf allianties krijgen financiering vanuit Europa voor een periode van drie jaar.
De Universiteit Antwerpen kijkt wat onderzoek en onderwijs betreft al veel langer over de landsgrenzen. De universiteit grijpt deze kans dan ook en stapt in de YUFE-alliantie, samen met zeven andere universiteiten: de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Rome Tor Vergata, de Universiteit van Oost-Finland, de Universiteit Carlos III Madrid, de Universiteit Bremen, de Universiteit van Essex, en de Universiteit van Cyprus. Daarnaast heeft de alliantie twee associate partners: de Universiteit van Rijeka en de Nicolaus Copernicus Universiteit in Torun.
 
Sterker Europagevoel
“Met YUFE, een alliantie die zowat alle Europese regio’s bestrijkt, willen we een model voor een Europese Universiteit ontwikkelen”, legt Van Goethem uit. “De ambitie? Een niet-elitaire, mensgerichte universiteit met regionale en Europese impact uitbouwen. Alle partners zullen nauw samenwerken met de overheid en de industrie uit hun regio, om kennis en talent te delen. Op die manier werken we aan het gedeelde doel om een sterker Europagevoel bij toekomstige generaties Europeanen te stimuleren.
De alliantie wil op meerdere niveaus het verschil maken. Zo zullen de YUFE-studenten niet alleen leerstof voorgeschoteld krijgen in de aula, maar zullen ze ook leren tijdens werkervaringen en via sociale actie. “We zullen ook ondernemers en professionals inschakelen als mentor voor de studenten”, aldus de Antwerpse rector. “En vanzelfsprekend zal het onderwijs afgestemd zijn op de lokale én de Europese noden.”
 
Als de pilot aan YUFE wordt toegewezen, start de concrete uitwerking in september 2019. YUFE-studenten en -medewerkers krijgen dan de gelegenheid te studeren of te werken aan een van de aangesloten universiteiten. Van Goethem: “Ze zijn daar geen reguliere uitwisselingsstudenten of visiting staff, maar worden volledig opgenomen in de betreffende instelling en maken gebruik van alle diensten die andere studenten en staf geboden krijgen. Door wetenschappelijke kennis te delen en sterke verbindingen tussen onderwijsinstellingen uit te bouwen faciliteren we de dialoog over het Europa van de toekomst.”

Meer weten: www.yufe.eu