UAntwerpen sloot een voordeliger contract af voor de schoonmaak van haar gebouwen. “Dat is welkom, want de universiteit moet de komende jaren noodgedwongen besparen. Maar we zullen erover waken dat – zoals contractueel afgesproken – de nieuwe manier van werken niet ten koste gaat van de individuele schoonmakers.”

De voorbije jaren werden de gebouwen van de Universiteit Antwerpen – samen goed voor 165 000 m² vloeroppervlakte – hoofdzakelijk schoongemaakt door poetsers van de firma ISS. Dat contract liep in 2020 af. Zoals wettelijk voorgeschreven deed de universiteit een marktbevraging: alle geïnteresseerde firma’s konden een offerte indienen. Die werden vervolgens beoordeeld op meerdere criteria. De prijs, maar ook duurzaamheid en kwaliteitswaarborgen speelden een belangrijke rol.

ISS kwam opnieuw als laureaat uit de bus. Het schoonmaakbedrijf stelde een offerte op die beduidend lager was dan het aflopende contract: dit betekent een recurrente jaarlijkse netto minder uitgave van 1,1 miljoen euro. Het bedrijf kan het poetswerk efficiënter laten verlopen, onder meer door het gebruik van nieuwe machines en door de invoering van nieuwe technologieën. Uit een vergelijking blijkt dat de Antwerpse universiteit ook in het nieuwe contract nog steeds meer per te poetsen vierkante meter investeert dan bijvoorbeeld UGent of KU Leuven.

Alternatieven en compensaties
UAntwerpen sloot het nieuwe contract met ISS af voor de komende vier jaar, maar benadrukte tijdens de besprekingen dat de nieuwe werkwijze niet ten koste mag gaan van het schoonmaakpersoneel. ISS engageerde zich daar ook toe en er werden garanties in het contract opgenomen. De poetsmedewerkers zullen elk 20% minder uren presteren op de universiteit, maar wie dat wil, kan die uren recupereren bij andere klanten van ISS in het Antwerpse. Daar kunnen, zeker in tijden van COVID-19 en economische werkloosheid, maanden overheen gaan, maar dankzij het sociaal fonds van de schoonmaak wordt het netto loonverlies gecompenseerd door een toeslag die in verhouding staat tot de anciënniteit en die kan oplopen tot één jaar. De poetsfirma biedt de schoonmakers bovendien de mogelijkheid zich te herscholen tot bijvoorbeeld onthaal- of keukenmedewerker.

“Het is dus zeker geen blinde besparingsoperatie”, klinkt het bij de universiteit. “Voor onze instelling is het voordeligere contract ook welgekomen: de toelagen van de Vlaamse overheid zouden door de toename van het aantal studenten met 2 miljoen euro stijgen, maar dit bedrag wordt geschrapt. Ondertussen blijven de kosten van de universiteit wel stijgen en moet er hoe dan ook bespaard worden de komende jaren.”

Maatschappelijke opdrachten
“De universiteit heeft een missie en maatschappelijke opdracht, met name onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Haar kernactiviteiten moeten in die context en binnen dat kader worden ontwikkeld”, aldus rector Herman Van Goethem.

“Niettegenstaande de toenemende budgettaire schaarste moet UAntwerpen ruimte krijgen voor de aanwerving van extra personeel, in de context van, bijvoorbeeld, de versterking van het middenkader (onderzoeksondersteuning), studiebegeleiding met het oog op doorstroom van studenten, versterking van interdisciplinariteit in onderwijs en onderzoek. A rato van 1,1 miljoen per jaar zouden bijvoorbeeld zo’n 15 extra aanwervingen kunnen worden gefinancierd. Maar uiteraard zijn er ook andere noden waarvoor middelen moeten worden gezocht, met ook nieuwe uitdagingen zoals klimaatinvesteringen, onderzoeksinfrastructuur, levenslang leren, ICT in onderwijs, enzovoort.“

Enkele ongeruste medewerkers van de universiteit, verenigd in een 8 Maart Comité, lanceerden ondertussen een petitie. Begin volgende week zit het bestuur van de Universiteit Antwerpen samen met vertegenwoordigers van het comité.

Foto: www.uantwerpen.be