Het tijdschrift M&L – Monumenten, Landschappen & Archeologie – wijdt twee artikels aan stad Antwerpen: een archeologische bijdrage over visputten en viskweek in het laatmiddeleeuws Antwerpen en een artikel over het leven en werk van de Antwerpse aannemer Victor Merckx-Verellen.

Onlangs leidde de vermelding van visputten in enkele geschreven bronnen uit de 15de eeuw tot de identificatie van een laatmiddeleeuwse infrastructuur, op de achtererven tussen de Lange en Korte Schipperskapelstraat, in het Antwerpse Schipperskwartier. Tijdens de opgraving werden drie bassins aangetroffen, opgebouwd of verstevigd met vlechtwerk en hergebruikt scheepshout uit de 15de eeuw, zonder overtuigend bewijs wat betreft hun functie. De geschreven bronnen maken duidelijk dat het kan gaan om visputten die in de 15de eeuw een rol speelden in de lokale visproductie, -handel en –consumptie. De bronnen vermelden wie de visputten bezat en, in zekere mate, wat de actieradius van de beheerders was. Dit illustreert de meerwaarde van de samenwerking tussen archeologen en archiefonderzoekers.

Het beroep van aannemer als coördinator en uitvoerder van bouwkundige werken kende een interessante ontwikkeling in de loop van de 19de eeuw. Victor Merckx-Verellen (1852-1910) was een van de grote algemeen aannemers in Antwerpen tussen het laatste kwart van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. Hij wordt vooral herinnerd als de aannemer voor de wijk oud-Antwerpen in de Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1894. 

Je kan het tijdschrift bestellen via de website van M&L. (www.diekeure.be)

Foto top: Visvangst met sleepnet, atelier Philips Galle naar Hans Bol, 1582-1633. © Rijksmuseum Amsterdam
Foto tekst: Oud-Antwerpen op de Wereldtentoonstelliing van 1984. © FelixArchief, stadsarchief Antwerpen
Foto’s: www.antwerpenmorgen.be