Het Koninklijk Atheneum Antwerpen aan de Franklin Rooseveltplaats plant een totaalrenovatie in twee fases.

Monumentenwacht inspecteerde het schoolgebouw in 2019 en verwijderde loszittend pleister-, ijzer- en houtwerk en pakte delen van de gevels van de noordelijke binnenplaats tijdelijk in met gaas. Steenmeijer architecten werkt momenteel een beheerplan uit waarin een beheersvisie voor de volgende 24 jaar wordt uitgestippeld.

In een eerste fase, die ten laatste binnen drie jaar moet aanvangen, worden het dak en de gevels aangepakt. Hiervoor wordt 2,9 miljoen euro voorzien. In een tweede fase worden de andere werken uitgevoerd. De totaalrestauratie wordt op 42 miljoen euro geschat.

De school in eclectische stijl met neorenaissance-inslag werd in 1884 ingehuldigd en is een ontwerp van stadsarchitect Pieter Dens. Vandaag zijn GO! basisschool De Pijl en GO! Atheneum Antwerpen er gevestigd. 

Foto top: 2015 © Sepp Van Dun
Foto tekst: 1888 © FelixArchief, stadsarchief Antwerpen
Foto’s: www.antwerpenmorgen.be