De burgemeester besliste om een voedingswinkel, die tegelijkertijd uitgebaat wordt als eetgelegenheid met afhaalmogelijkheden, in de Frank Craeybeckxlaan in Deurne tijdelijk te sluiten omwille van het niet naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen, ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De zaak blijft gesloten voor een termijn van twee weken vanaf woensdag 11 november tot en met dinsdag 24 november 2020 en zal zich daarna aan een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen moeten houden.
 
Tijdens meerdere controles stelde de politie vast dat er grote groepen personen aanwezig waren in de inrichting in de Frank Craeybeckxlaan. Bovendien schoolden er buiten ook heel wat jongeren samen voor de zaak. De aanwezigen droegen geen mondmasker en ook de social distancing werd niet gerespecteerd.
 
Uit het geheel van vaststellingen blijkt duidelijk dat de openbare gezondheid in het gedrang komt doordat de veiligheidsvoorschriften ter bestrijding van het coronavirus, niet werden nageleefd. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare gezondheid in het gedrang komt, beslist hij de inrichting te sluiten voor een termijn van twee weken.
 
Door de herhaaldelijke inbreuken is het bovendien niet zeker dat de uitbaatster bij het heropenen van de inrichting zal toezien op de geldende maatregelen. Daarom besliste de burgemeester bijkomend een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen op te leggen. Zo moet vanaf 25 november 2020 tot minstens een maand na de heropening een veiligheidsmedewerker worden ingezet. Daarenboven moeten wachttekens binnen en buiten de inrichting aangebracht worden die de afstand van anderhalve meter visualiseren voor de klanten. Verder moet het eetgedeelte duidelijk afgespannen worden zolang de sluitingsmaatregelen voor de horecasector van kracht zijn. Ook moeten er zichtbare verwittigingen opgehangen worden dat klanten de afstandsregeling moeten respecteren en dat er noch binnen noch buiten op straat samenscholingen toegelaten zijn. Dit laatste moet ook aan de ramen duidelijk en voldoende geafficheerd worden.