We vroegen 11 kunstenaressen, 11 vrouwen, 11 Brusselaars om uit de permanente collecties van het Museum van Elsene een werk – een vrouwenportret – te kiezen en dat te vertolken naar hun eigen kunstvorm, universum. Daarmee dienen zij hun voorgangers van een eigentijds, geschilderd, gebeeldhouwd of gefotografeerd antwoord.

In samenwerking met het Museum van Elsene organiseert de dienst Cultuur van Sint-Gillis de tentoonstelling “I feel really awake”. Het zijn de woorden van een vrouw die achteromkijkt, die terugblikt op de kunstgeschiedenis en haar vrije en heldere visie geeft over de wortels ervan, over dit patrimoniaal erfgoed. Deze repliek komt uit ‘Thelma and Louise’, de film van Ridley Scott. Dat gulzige en poëtische citaat roept op tot een heldere kijk die steeds weer, en vooral dan rond de cruciale gelijkheidskwestie, moet worden bijgesteld.

De geselecteerde werken die deel uitmaken van de permanente collecties van het Museum van Elsene zetten de voorstelling van de vrouw in een nieuw perspectief. Met hun keuze uit de verzamelingen zetten de Brusselse kunstenaressen van vandaag de rijkdom en de codes van de voorstelling van de vrouw doorheen de verschillende kunststromingen in de kijker. Alfred STEVENS, Paul DELVAUX, Auguste RODIN, Marcel BERLANGER, Frans VAN HOLDER,
Isidore VERHEYDEN, Jean GOUWELOOS, Constantin MEUNIER, Charles HERMANS, Edgard TYTGAT.

Een verbluffend realistische voorstelling of een dromerige visie, naargelang ze muze is of model voor een bourgeois portret; de geschilderde of gebeeldhouwde vrouw geeft de vrije teugels aan meervoudige universums die even helder als raadselachtig zijn.

Tegenover die beelden van werken, die heuse bladzijden uit de kunstgeschiedenis vormen, nemen de werken van Lucile BERTRAND, Sophie KUIJKEN, Léopoldine ROUX, Manon BARA, France DUBOIS, Tamar KASPARIAN, Maya GOLD, Clémence GRUTERING, Annabelle GUETATRA, Élodie ANTOINE en Anne DE GELAS een voorname plaats in.

Die gelijkenissen tussen kunstenaars van gisteren en vandaag overstijgt de verschillen waardoor met een hele reeks resonerende standpunten in dialoog kan worden getreden. De beelden weerspiegelen elkaar of vloeien samen, dagen de stereotypes uit, bieden een nieuwe, marginale, sprekende of transgressieve artistieke interpretatie.

De tentoonstelling ‘I feel really awake’, die het startschot geeft van Parcours d’Artistes 2020 en deze editie vormt een resoluut vrouwelijke reis naar een horizon van meervoudige interpretaties. Deze reis heeft slechts een enkele intentie: een ruimte van vrijheid scheppen,
stiekem ervandoor gaan en loskomen van de verwachte paden.

MAISON DU PEUPLE DE SAINT-GILLES.