De mysterieuze schilderijen van Emilie Terlinden (° 1983, woont en werkt in Brussel) ontstaan ​​door een zorgvuldige selectie van beelden uit de Renaissance en voorwerpen uit haar dagelijkse omgeving. Hoewel de beelden voor de toeschouwer herkenbaar blijven als verwijzingen naar een specifiek tijdperk, maakt een reeks zorgvuldige manipulaties ze geheel eigen aan de kunstenaar. Voordat ze hun vaste plaats op het doek krijgen, worden de beelden getransformeerd door ze te vouwen, waardoor ze vervreemden van hun oorspronkelijke vorm. Deze interventies ontdoen de onderwerpen van hun vertrouwde historische context en promoten ze bij de hoofdrolspelers in een nieuw, verfijnd geënsceneerd spektakel.

Ook de technieken en de manier waarop het materiaal wordt gebruikt, grijpen terug op de geschiedenis van de beelden waaruit de schilderijen zijn opgebouwd. De ensceneringstechnieken die de kunstenaar gebruikt, houden veel verband met Emilie’s voorliefde voor pre-cinema. Haar voorstudies maken vaak gebruik van toverlantaarns die het object volledig onttrekken aan de werkelijkheid waarin het zich bevond. De gecontroleerde schildertechniek maakt de abstractie compleet. Deze werkwijze combineert een grote verscheidenheid aan technische handelingen die de tijd zelf een belangrijke factor maken in het proces van Terlinden. De tijd die verstrijkt tussen de verschillende stappen in het artistieke proces versterkt het uiteindelijke effect van de werken van de kunstenaar, waarin de gebruikte beelden letterlijk hun tijd verliezen.

Foto: www.dmwgallery.be