In het weekend van 6 & 7 april 2019 telt Vlaanderen opnieuw zijn huismussen. Zit er bij jou nog een grote kolonie? Of is het tegenwoordig helemaal stil geworden? Tel je voor de eerste keer of ben je een trouwe deelnemer? Iedere telling is goud waard.

De huismussentelling geeft ons essentiële informatie over :
de effectieve locatie waar huismussen wel of juist niet broeden ;
het aantal vruchtbare koppels in de kolonies ;
de stabiliteit van de kolonies over de jaren heen ;
het verschil in stabiliteit tussen huismussenkolonies uit een stedelijke of een landelijke omgeving.

Daarom is belangrijk dat jij ons ook dit jaar laat weten of er bij jou huismussen aanwezig zijn of niet. Jij telt toch mee? Hoe je huismussen herkent, deelneemt aan de telling en jouw gegevens invoert, vind je op: www.mussenwerkgroep.be.

Hartelijk dank voor de gewaardeerde medewerking en veel succes gewenst!

Foto: www.vogelbescherming.be