Maandagavond 9 januari werd de streekvereniging Zuidrand opgericht in de historische Altena Kapel te Kontich. Vertegenwoordigers van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, de stad Mortsel en de provincie Antwerpen ondertekenden er de officiële oprichtingsakte. Bedoeling is om drie bestaande regionale werkingen rond natuur, landschap & open ruimte, rond toerisme en rond cultuur, respectievelijk onder de vleugels van het Landschapspark Zuidrand, de Zuidrand dat Smaakt en Azura samen te voegen in één vereniging. De ambitie is niet enkel om de huidige projecten rond trage wegen, wandelen, fietsen, natuur, landbouw en landschap, ondernemerschap, streekproducten en de filmdatabank samen verder uit te bouwen, maar ook om in te zetten op nieuwe gezamenlijke projecten. Een eerste project dat de streekvereniging zal indienen bij Vlaanderen is het intergemeentelijk onroerend erfgoeddossier. Met deze nieuwe werking rond onroerend erfgoed zal een vierde luik toegevoegd worden.zuidrand tekst
De streekvereniging Zuidrand bestaat uit een Raad van bestuur, met als voorzitter Bart Seldeslachts (burgemeester van Kontich), ondervoorzitter Goedele Van Der Spiegel (schepen van Edegem) en bestuurders uit de andere gemeenten, stad en provincie. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks om de dynamiek te bevorderen. Een directiecomité volgt de dagelijkse werking op en bereidt de vergaderingen van de Raad van bestuur voor.
Om de samenwerking met de Vlaamse overheid, provincie en gebiedsgerichte en lokale verenigingen zoals Kempens Landschap, Bosgroep, Rurant, Natuurpunt, Pasar, Turftrappers, Boerenbond, ABS, Heemkundige kringen, Kerkfabrieken en Gidsenwerkingen verder te structureren worden een klankbordgroep en thematische werkgroepen opgericht. Om de resultaten in de kijker te zetten, wordt er jaarlijks een netwerkdag gepland. De projectvereniging is opgericht voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.
De oprichting van de Streekvereniging Zuidrand werd feestelijk ingeleid met aangepaste hapjes en drankjes uit de Zuidrand.