In De Haan is de strandtoegang ter hoogte van Vosseslag, ook wel gekend als het ‘Strangegat’, helemaal gerenoveerd. De nadruk ligt op een vlotte toegang naar het strand, maar ook op meer beleving voor de wandelaars en fietsers. 

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) – afdeling Kust – liet de bestaande houten keermuren vervangen door betonnen muren met natuursteenmotief en een architecturale afwerking. MDK investeerde ruim 207.000 euro in het project.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Naast de jaarlijkse onderhoudssuppleties om de kustbescherming op peil te houden, investeert de Vlaamse overheid ook in veilige en aantrekkelijke strandtoegangen aan onze kust. Met deze investering krijgt de strandtoegang opnieuw de uitstraling die de omgeving verdient”.

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK: De bestaande strandtoegang was in slechte staat. Het ontwerp voor de renovatie van de strandtoegang Vosseslag in De Haan integreert zich maximaal in de ruimtelijke context van de omgeving. De vervanging van de houten keermuren door betonnen keermuren is een duurzame keuze.” 

De bestaande klinkers van het wandelpad bleven behouden, maar aan beide kanten ervan staan nieuwe houten zit- en picknickbanken op een ondergrond die bestaat uit ecologisch gerecupereerd schelpenzand. Ook de nieuwe fietsenstallingen staan op een ondergrond van kleischelpen.

Het sanitair gebouw, met openbare toiletten, douches en een EHBO-post is opgefrist en met hout bekleed. Ook het ruiterpad is vernieuwd en er kwamen extra aanplantingen in de omgeving. Fluvius zorgde voor nieuwe, milieuvriendelijke ledverlichting.

Marleen De Soete, schepen voor openbare werken en toerisme: “De gemeente wilde deze legislatuur aanzienlijk investeren in Vosseslag, zowel op gebied van infrastructuur en wegenwerken als op toeristisch vlak. We werkten daarom, samen met het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Fluvius, een plan uit om de strandtoegang aan Vosseslag en de omgeving daarrond aantrekkelijker en belevingsvoller te maken.”

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Op het strand komt ook nog een nieuwe stranddouche, in de kleuren van de gemeente. Het gemeentebestuur investeerde daarnaast ook in een persleiding voor de afvoer van vuil water naar de gemeentelijke riolering.” 

Vanop de vuurtoren van kunstenaar Guillaume Bijl, die al in 2021 openging voor het publiek, krijg je nu dus een prachtig uitzicht op de vernieuwde strandtoegang en de wijde omgeving. Deze uitkijktoren kwam er in het kader van het project ‘Horizon 2025’, een samenwerkingsproject tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer dat doorheen de hele provincie heel wat uitkijkpunten realiseert.

De provincie West–Vlaanderen kende voor de renovatie van de strandtoegang een toeristische impulssubsidie voor de realisatie van recreatieve hotspots van 14.624,06 euro toe.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Al meer dan 100.000 mensen konden al genieten van het prachtige uitzicht van op de Vuurtoren/Uitkijktoren. Het is dan ook fantastisch dat de ganse strandtoegang nu ook grondig werd aangepakt en aantrekkelijker werd gemaakt voor inwoners en toeristen.” 

Foto: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kunst