Door de integratie van gemeente en OCMW werden in de lokale besturen teams samengevoegd en gereorganiseerd. Bovendien krijgen de medewerkers te maken met mondige burgers en een ambitieuze beleidsploeg. Voor de leidinggevenden van die teams ligt er dan ook een grote uitdaging om medewerkers in die nieuwe context mee te krijgen en te motiveren. Om hen daarbij te ondersteunen, organiseerde Inovant op 28 maart een congres voor leidinggevenden van lokale besturen.

“Leidinggevenden spelen een cruciale rol om bij veranderingen alle neuzen in dezelfde richting te krijgen”, stelt gedeputeerde Luk Lemmens, “Ze moeten immers de organisatiedoelstellingen uitvoeren en tegelijk hun medewerkers motiveren en meekrijgen in de nieuwe visie. Om dat goed aan te pakken ondersteunt Inovant de leidinggevenden van lokale besturen maximaal, bijvoorbeeld met dit congres.”

Lokale besturen zijn volop in beweging. De fusie van gemeente en OCMW is intussen een feit waardoor teams werden samengevoegd en/of gereorganiseerd. Die veranderingen worden vaak van bovenaf gestuurd waardoor de effecten op de werkvloer pas geleidelijk aan duidelijk worden. Bij veel medewerkers geeft dat onrust en weerstand. Naast fusies en reorganisaties krijgen lokale besturen te maken met veeleisende burgers en een ambitieuze nieuwe beleidsploeg die veel aandacht opeisen. Er wordt dus enorm veel verwacht van een medewerker van een lokaal bestuur.

Het congres was dan ook dé plek waar leidinggevenden informatie konden uitwisselen met collega’s, inspirerende praktijken vernamen en bruikbare tips en tricks kregen over hun rol als leidinggevende.

Meer informatie over Inovant, het congres en alle presentaties vind je op www.inovant.be

Foto’s: Provincie Antwerpen