Het leven van Valérie hing aan een zijden draadje. In 2011 voelt ze een knobbeltje in haar rug. Enige tijd later valt de diagnose: ze heeft een melanoom, een bijzonder agressieve vorm van huidkanker. “Ik kwam juist uit de bioscoop toen het ziekenhuis me belde met het verschrikkelijke verdict. Tijdens de consultatie heeft de arts me uitgelegd dat we geen tijd mochten verliezen. De behandeling moest onmiddellijk worden gestart. Na 60 bestralingen voelde ik een nieuwe knobbel, dit keer ter hoogte van mijn hals. De kanker zaaide langzaam maar zeker uit. Het ziekenhuis waar ik toen werd opgevolgd, liet me weten dat er voor mij geen enkele behandeling meer bestond. Een mokerslag. In juni 2011 heb ik Professor Neyns ontmoet, die aan een nieuwe behandeling werkte en me heeft voorgesteld mee te werken aan de klinische studie. Omdat ik besefte dat ik niets meer te verliezen had, heb ik ermee ingestemd. Elke scan liet een verbetering zien tot op de dag waarop geen enkel spoor van de ziekte meer te zien was: ik had mijn kanker overwonnen! Ik ben sinds 3 jaar in complete remissie. Het was een zware beproeving, ook psychologisch. Ik had nog zoveel dromen. Ik wou trouwen en mama worden. Zonder immunotherapie had ik het niet overleefd en zou mijn zoon Thibault niet geboren zijn. Ikzelf zou er niet meer zijn om erover te praten!” legt Valérie uit.
Sinds twee jaar is immunotherapie in België toegankelijk om enkele van de meest agressieve kankers te behandelen, zoals longkanker en melanoom, waarvoor de levensverwachtingen bedroevend laag waren. In 2016 werd immunotherapie terugbetaald voor een eerste type kanker, melanoom. De belangstelling was groot, want de behandeling van dit soort kanker was de voorbije decennia maar heel weinig geëvolueerd. Immunotherapie, die erin bestaat het immuunsysteem aan te wakkeren zodat het de kankercellen bestrijdt zonder hierbij de gezonde cellen te beschadigen, kondigde een ware revolutie aan in de behandeling van verschillende kankers. De verwachtingen waren dus groot. En tot dusver zijn alle beloftes ingelost. Deze behandeling verhoogt de overlevingskansen van de patiënten in bepaalde gevallen aanzienlijk, biedt hen een betere levenskwaliteit en heeft over het algemeen minder bijwerkingen.
Melanoom: tumor verkleind bij 40% van de patiënten
Immunotherapie verhoogt de overlevingskansen van patiënten met melanoom aanzienlijk en biedt hen een betere levenskwaliteit. De cijfers tonen aan dat de levensverwachting bij gevorderde huidkanker met 2 jaar toeneemt. 50% van de patiënten waren met immunotherapie na 3 jaar nog in leven tegenover 1 jaar met chemotherapie. Ongeziene resultaten voor deze heel agressieve kanker. “De laatste resultaten van de klinische studies en de patiënten in behandeling overtreffen al onze verwachtingen. Bij ongeveer 40% van de behandelde patiënten is de tumor verkleind en bij 10-15% onder hen is hij volledig verdwenen. Bij zowat 30% van de patiënten die zijn behandeld met anti-PD1 in de eerste lijn, evolueert het melanoom niet meer tot 5 jaar na de start van de behandeling”, zegt Professor Bart Neyns, Afdelingshoofd Medische Oncologie in het UZ Brussel.
Voor meer informatie, surf naar www.msd-belgium.com