De Vlaamse Waterweg nv start deze maand met de renovatie van de kaaimuur aan de Tavernierkaai en Van Meterenkaai in Antwerpen, waar de historische toegang tot het Bonapartedok en het beschermde Loodswezengebouw liggen. De muur wordt gestabiliseerd, zonder aan het authentieke uitzicht te raken. De stabiliteitswerken zullen ongeveer twee jaar duren. In een latere fase volgt de aanleg van een nieuwe waterkering en krijgt het openbaar domein een make-over.
Nieuwe bestemming voor gebouwen
Voor de gebouwen op de site gaan de stad Antwerpen en AG VESPA (het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten van de stad Antwerpen) dit jaar op zoek naar een kwalitatieve herbestemming. In afwachting daarvan krijgen een aantal panden een tijdelijke invulling. Zo komt er onder meer een escaperoom en zal de vzw Onder Stroom, die publieke activiteiten organiseert, er zijn intrek nemen. Het loodsengebouw blijft bewaakt door bewoning en wordt in afwachting van een definitieve herbestemming omgevormd tot een boeiende ontmoetingsplek waar ook tijdens de werken eventueel activiteiten kunnen plaatsvinden.

Verwachte hinder
Tijdens de stabilisatiewerken wordt er heel wat grond uitgegraven en afgevoerd. De Vlaamse Waterweg nv zet daarbij maximaal in op transport over het water. Toch is enige hinder door de werfactiviteiten en het werfverkeer voor de buurtbewoners onvermijdelijk.

Volg het nieuws op de voet
Op de werf van de zone Bonapartedok en Loodswezen staat een infokeet die elke derde woensdag van de maand tussen 12 en 20 uur open is voor bezoek. Je vindt er alle mogelijke info over de Scheldekaaien, het Sigmaplan en de werken.

Meer informatie en de laatste stand van zaken vind je op www.sigmaplan.be

Foto: Antwerpen AG Vespa