Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een totaalbedrag van 302.338 euro subsidies toe te kennen aan vijf projecten die starten in de tweede helft van 2017. ‘Stadsmuseum Lier: een dynamisch participatief programma’ is er daar één van. De projectsubsidies worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet.
Eerder in 2016 diende de stad al een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid. Na toekenning van de middelen stelde de stad het projectbureau ‘De kleine expeditie’ aan om samen de opdracht uit te voeren. In maart 2017 werd voor de tweede fase van het project opnieuw een subsidieaanvraag ingediend.
Het project omvat het onderzoeken, ontwikkelen en uittesten van formats die toelaten om enerzijds de doelgroepen voor het nieuwe museum te verkennen en netwerken op te starten. Maar anderzijds ook om methodieken uit te testen en proeven uit te voeren met het oog op een haalbare, duurzame toekomstige participatiewerking voor het museum. De commissie beoordeelde de kwaliteit van het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking positief. De eerste realisaties en vorderingen maken duidelijk op welke manier het museum toewerkt naar de vooropgestelde doelen en ambities. De commissie waardeert de open houding en de werkwijze van een kleinere instelling als Musea Lier waarbij een sterk partnernetwerk leidt tot banden met andere trajecten en tot kennisdeling met de cultureel erfgoedsector. Voor deze tweede en laatste fase kent minister Gatz 40.000 euro toe aan de stad Lier.

De opening van het Stadsmuseum is voorzien in het najaar van 2018.

Info
Erfgoed en Toerisme
musea@lier.be
tel. 03 490 40 65