Gisteren besliste het Antwerpse college om, daar waar nodig, de scholen in de stad te ondersteunen bij de noodopvang.

Vanaf maandag 4 mei is er een gedeeltelijke versoepeling van de maatregelen en wordt het bedrijfsleven stilaan hervat. Vanaf maandag 11 mei komt er wellicht een verdere versoepeling, waarbij in principe alle winkels weer open kunnen gaan. De week erna, vanaf maandag 18 mei  – na een proefdag op vrijdag 15 mei -, zouden de lessen in de scholen zeer geleidelijk kunnen heropstarten. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Gezien de herstart van het economische leven voorafgaat aan de geleidelijke heropstart van de lessen, zal de nood aan opvang van schoolgaande kinderen wellicht toenemen. Ook het combineren van noodopvang, preteaching en fysiek lesgeven is voor veel scholen niet evident op het vlak van personeelsinzet én het voorzien van voldoende ruimte in functie van social distancing. Daarom besliste het college gisteren om de scholen – daar waar nodig – maximaal te ontlasten en de noodopvang als stad te organiseren. In de komende dagen wordt door elk onderwijsnet in kaart gebracht welke opvangnood er in hun scholen is. Eens dit in kaart is gebracht kunnen we eventuele extra opvang organiseren. Ouders worden hierover desgevallend via hun school geïnformeerd.”

De stad Antwerpen zal dus een regisserende rol opnemen voor de noodopvang in scholen daar waar scholen de noodopvang niet of onvoldoende zelf kunnen voorzien. In overleg met de inrichtende machten zal de nodige ondersteuning worden gegeven om deze noodopvang te organiseren, zowel qua locaties als personeel.
 
“Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke creativiteit en die leggen we als stad aan de dag. We zullen, indien noodzakelijk, de nodige middelen en locaties inzetten  om onze kinderen veilig en kwalitatief op te vangen en hiervoor ook het nodige personeel ter beschikking stellen”, zeggen schepen voor patrimonium en voorzitter AG VESPA Fons Duchateau en schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud, die vanuit één van haar andere bevoegdheden ook beklemtoont dat de kinderopvang zoals voorheen geopend blijft. Baby’s en peuters van werkende ouders kunnen daar steeds terecht.