De stad merkt op dat verschillende websites een all-in service aanbieden voor het huren van parkeerverbodsborden. De enige correcte weg om als particulier een parkeerverbod te krijgen, is nochtans via de website van Antwerpen zelf. Daarom roept de stad op om voorzichtig om te springen met deze externe websites.
De stad heeft enkele jaren geleden een nieuw systeem gelanceerd om de wildgroei aan parkeerverbodsborden tegen te gaan. Er zijn veel redenen om als bewoner een parkeerverbod aan te vragen zoals verhuizen, het leveren van meubels of een container plaatsen. Voor het plaatsen van deze borden moet er altijd een vergunning zijn. Bewoners kunnen die op een eenvoudige manier aanvragen via https://parkeerverbod.antwerpen.be. Alle aanvragen die via deze weg gebeuren, worden door de stad Antwerpen behandeld. De bijhorende borden worden dan ook door de stad geplaatst en opgehaald. Op deze borden staat een QR-code die aangeeft of en wanneer de borden vergund zijn. Op die manier kan iedereen dit nakijken en zo vermijden we overlast.  Een uitzondering hierop zijn parkeerverboden die aannemers of nutsbedrijven aanvragen om werken uit te voeren. Op https://parkeerverbod.info staat een overzicht van de parkeerverbodsborden die vergund zijn in Antwerpen.
 
Er bestaan verschillende externe aanbieders die voor particulieren de borden plaatsen en de vergunning aanvragen tegen betaling. U moet nochtans zelf bij de stad een werfdossier opstarten en de vergunning in bezit hebben wanneer de borden door deze aanbieder geplaatst worden. Wanneer u dit via een externe aanbieder regelt, bent u dus niet automatisch in orde met uw vergunning.
 
Laat u toch parkeerverbodsborden plaatsen zonder vergunning, dan kan de politie geen geparkeerde auto’s takelen. De stad Antwerpen verwijdert ook borden zonder vergunning en de eigenaar van de borden kan hiervoor een boete ontvangen.
 
“Als stad hebben we geïnvesteerd in een slim systeem om de overlast van parkeerverbodsborden te vermijden”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “We roepen dan ook alle bewoners op om hiervan gebruik te maken. Dat kan via http://parkeerverbod.antwerpen.be.”