Wie een alternatief woonproject in Antwerpen wil realiseren, kan vanaf 31 maart 2017 deelnemen aan een wedstrijd rond vernieuwende en alternatieve woonvormen. Winnende projecten krijgen 100.000 of 500.000 euro, afhankelijk van de grootte van het project. De stad wil zo vernieuwende en alternatieve woningvormen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod. Vandaag wonen er om en bij de 520.000 mensen in Antwerpen. Tegen 2035 verwacht de stad dat er 100.000 Antwerpenaars bijkomen. De stad is daarom vandaag al bezig om slim om te gaan met schaarse ruimte. Ze wil meer inzetten op alternatief wonen en organiseert daarom een wedstrijd voor vernieuwende en alternatieve woonvormen.
Deelnemers aan de wedstrijd, moeten een project indienen dat duidelijk verder gaat dan de bestaande klassieke woonvormen. Het gaat dan om woonvormen waarbij ruimtes worden gedeeld tussen bewoners, waar er uiteenlopende functies en activiteiten plaatsvinden of verschillende doelgroepen en gezinnen wonen. Ook woonprojecten waarbij gewerkt wordt met alternatieve betalingsvormen kunnen deelnemen. Daarnaast is het belangrijk dat ingediende projecten streven naar duurzaam, betaalbaar en buurtgericht wonen. Schepen voor wonen en sociale zaken Fons Duchateau: “Alternatieve woonvormen kunnen wonen in de stad goedkoper maken. Niet alleen door ruimtes te delen of vernieuwende financiering, maar ook door in te spelen op de noden en kansen van de buurt.”
De geselecteerde woonprojecten krijgen financiële ondersteuning van de stad. Hoeveel geld ze krijgen, hangt af van het aantal wooneenheden. Projecten met meer dan 50 wooneenheden, kunnen 500.000 euro krijgen. Kleinere projecten, met 5 tot 49 wooneenheden, kunnen 100.000 euro krijgen. “Antwerpen hinkt achterop op het vlak van samenwoonconcepten”, zegt schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde.  “De stad wil meedenken in waar synergieën tussen bewoners kunnen gevonden worden. Met deze wedstrijd willen we meer expertise opdoen in alternatieve woonvormen. We willen alternatief wonen ook stimuleren zodat we kunnen inspelen op de woonuitdagingen van de stad. Daarom stellen we de wedstrijd voor iedereen open: individuen, groepen bewoners, organisaties en bedrijven. We mikken daarbij vooral op jongeren en ouderen.”
Deelnemen kan vanaf 31 maart 2017 tot en met 6 februari 2018. Meer informatie over deze wedstrijd staat op www.antwerpen.be.