De vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) lanceerde in 2019 StudyChat. Via verschillende modules, die fysiek of digitaal kunnen plaatsvinden, worden leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs geïnformeerd over verder studeren in hoger onderwijs. Op die manier kunnen ze een onderbouwde studiekeuze maken. Dankzij steun van stad Antwerpen kan het project uitgebreid worden naar meer secundaire scholen.
 
Via StudyChat kunnen secundaire scholen in Antwerpen hun leerlingen uit de laatste jaren goed informeren over hun verdere studiekeuze. Het project bestaat uit infosessies die fysiek of digitaal kunnen georganiseerd worden. Leerlingen maken zo kennis met de basisprincipes van het hoger onderwijs en ontdekken hoe ze het studiekeuzeproces gericht kunnen aanpakken. Ze krijgen ook een handig werkboek. Bij elke StudyChat is er een vertegenwoordiger van een hogeschool of de universiteit aanwezig om vragen van leerlingen (en hun ouders) te beantwoorden.
 
Stad Antwerpen voorziet 35.000 euro die o.a. zal worden gebruikt om het project verder uit te breiden. Bedoeling is zo veel mogelijk leerlingen uit de derde graad ASO, TSO, KSO en BSO een gefundeerde studiekeuze te laten maken, op basis van neutrale informatie over het volledige studieaanbod in de stad.
 
Robert Voorhamme, voorzitter vzw AUHA: “Een bewuste en weloverwogen studiekeuze verhoogt de kansen in het hoger onderwijs, daarom zet de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen met StudyChat al twee jaar in op het ondersteunen van studiekiezers.”
 
Ondersteuning kadert in A’REA UP
De ondersteuning van AUHA vzw en StudyChat kadert mee in A’REA UP, het programma waarmee de stad en onderwijspartners een hogere gekwalificeerde uitstroom in Antwerpen willen realiseren. Een van de programmapunten daarbij is leerlingen begeleiden in het maken van een goed geïnformeerde studiekeuze. Het hebben van een toekomstplan heeft immers een positieve invloed op de motivatie en het welzijn van leerlingen.
 
Naast het hoger onderwijs zelf spelen ook scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) een belangrijke rol om leerlingen te begeleiden bij het maken van een studiekeuze. Via StudyChat wil de stad de onderlinge samenwerking versterken. AUHA vzw zal inhoudelijk afstemmen en samenwerken met de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), zodat StudyChat een gericht, kwalitatief en complementair aanbod voor leerlingen biedt, dat ook bijdraagt aan de doelstellingen van A’REA UP.
 
Jinnih Beels, schepen van onderwijs: “StudyChat focust op een belangrijk overgangsjaar voor veel leerlingen: de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs. In dat jaar maken heel wat van hen een belangrijke keuze die in vele gevallen bepalend is voor wat ze in hun verdere toekomst gaan doen. StudyChat moet er voor zorgen dat ze die keuze zo geïnformeerd mogelijk kunnen maken. Van in het begin een juiste keuze maken, vergroot ook de kansen op succes.”
 
Aandacht voor leerloopbaanbeleid
Verder zullen AUHA vzw en stad Antwerpen samenwerken om het leerloopbaanbeleid in scholen te versterken. In elke school die van StudyChat gebruikmaakt worden een beginsituatieanalyse van het leerloopbaanbeleid en een nulmeting uitgevoerd. Daarna volgt een evaluatie bij leerlingen (en ouders), zodat het aanbod indien nodig kan worden bijgestuurd.
 
Het nieuwe Studychat-aanbod zal vanaf 1 september starten. Meer info vind je op de website van studychat: https://studychat.be/ .