Stad Antwerpen en Embuild Antwerpen, de lokale afdeling van de bouwfederatie, slaan de handen in elkaar en maakten een werfcharter op, dat ze vandaag ondertekenden. Dat moet leiden tot een verkeersveilige en duurzame stedelijke logistiek in Antwerpen.

Het charter heeft als onderwerp alle vrachtverkeer (+3,5 ton) van de bouwsector van en naar werven gelegen op grondgebied Antwerpen. Het werd door de stad en Embuild Antwerpen, de ledenvereniging van de bouwsector, ondertekend. Het is een wederzijds engagement van de stad en aannemers, met inbegrip van hun onderaannemers en toeleveranciers.

Wederzijds engagement 

Met de ondertekening van het charter engageert de bouwsector zich om zowel het transport van en naar de werf als de voertuigen en het materiaal zo verkeersveilig en duurzaam mogelijk te organiseren, en hinder zoveel mogelijk te beperken:

  • Het transport van en naar de werf dient steeds via de meest geschikte routete gebeuren.
  • De aannemer en zijn (toe)leveranciers gaan bij een transport na welk transportmiddelhet meest geschikt is (emissieloos, niet-gemotoriseerd…).
  • De aannemer verbindt zich ertoe de werf en de werfactiviteitensteeds te beperken tot de ruimte die via de aanvraag inname openbaar domein werd voorzien. Dit geldt ook voor het laden en lossen.

Stad Antwerpen op haar beurt engageert zich onder andere tot:

  • Het uitgebreid communicerenover dit charter.
  • Verder zet de stad verder in op de ontwikkeling van een duidelijke routekaart, en ook op de ontwikkeling van een routeplannerdie automatisch de meest geschikte route voor zware voertuigen kan genereren (bv. vermijden van kwetsbare locaties zoals schoolomgevingen).
  • Met dit charter wil stad Antwerpen ook een constructieve communicatie met de bouwsector opstarten rond veilige en duurzame stedelijke logistiek. Het is de eerste stap voor een bredere en constructieve samenwerkingmet de sector.