Door de coronacrisis brachten veel leerlingen de laatste maanden van hun schooljaar thuis door en volgden ze les vanop afstand. Ondanks de grote inspanningen van vele scholen om met hen in contact te blijven, was het bij sommige jongeren moeilijk om verbinding te blijven maken. Leerlingen die voor de crisisperiode al spijbelden, haakten tijdens het afstandsonderwijs af, of werden niet meer bereikt. De stad zoekt daarom nu een partner om aan het begin van het nieuwe schooljaar intensieve trajecten op te zetten met jonge spijbelaars.
 
De stad Antwerpen wil scholen ondersteunen en versterken in hun spijbelbeleid, zodat ze met álle leerlingen opnieuw verbinding kunnen maken, en de afhakers van afgelopen schooljaar niet opnieuw verliezen.
 
Partner gezocht met ervaring in trajectbegeleiding
Daarom zoekt de stad naar een partner met ervaring in langdurige individuele trajectbegeleiding en uitvalpreventie van jongeren, die scholen kan begeleiden in de uitwerking van een duurzaam spijbelbeleid met aandacht voor individuele leerlingopvolging.
 
Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Nog voor de coronacrisis waren de uitvalcijfers in onze stad al een aandachtspunt. Nu komt de impact van de uitzonderlijke omstandigheden van de afgelopen maanden daar nog bovenop. Jongeren misten hun vaste routines en vertrouwde schoolomgeving, en ondanks de inspanningen van scholenteams haakte een deel van hen toch af. In Antwerpen willen we niemand loslaten, en zetten we dus in op extra ondersteuning voor scholen om opnieuw aansluiting te vinden met deze leerlingen.”
 
Persoonlijke opvolging
Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaat de stad Antwerpen – via het Centraal Meldpunt dat een grote expertise heeft met betrekking tot spijbelopvolging – samen met de gekozen partner aan de slag in minimum 4 scholen om een 20-tal jonge spijbelaars uit de drie eerste jaren van het secundair onderwijs intensief en persoonlijk op te volgen en te begeleiden. Het project kadert bovendien binnen Area Up, het Antwerps Urgentieplan dat ervoor moet zorgen dat meer jongeren een diploma halen. Good practices uit het project worden mee opgenomen in dit bredere plan.
 
Vroeg ingrijpen
Het project richt zich op een jonge doelgroep van leerlingen uit het eerste tot derde jaar secundair onderwijs, binnen alle onderwijsvormen. Door in te grijpen in de eerste jaren kan schooluitval in de latere jaren immers vermeden worden. Door snel in actie te schieten aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen bovendien de nodige ondersteuning om de allicht ongewone start op een goede manier te maken.