Vanochtend is de stedelijke crisiscel van Antwerpen bijeengekomen in navolging van de coronamaatregelen die de Vlaamse regering gisteren afgekondigd heeft. Aan deze stedelijke crisiscel namen de burgemeester, de schepen voor onderwijs en jeugd, de lokale veiligheidsdiensten en stedelijke experts deel. In het licht van de bijkomende coronamaatregelen die in Vlaanderen van kracht zullen worden zodra de hogere regelgeving daarvoor gekend zal zijn, heeft de crisiscel de volgende beslissingen genomen voor die zaken waarvoor de stad zelf rechtstreeks verantwoordelijk is.
 
Onderwijs en jeugd
De stad zal van de herfstvakantie en de navolgende verlenging tot en met 11 november gebruik maken om samen met schoolbesturen, vakverenigingen en het onderwijzend personeel alle mogelijke scenario’s voor te bereiden.
De schepen voor onderwijs onderhoudt daarvoor intense contacten met het werkveld om in het belang van alle leerlingen en het personeel een beslissing te nemen, met het oog op het feit dat het in een grootstad als Antwerpen bijzonder moeilijk is om alle leerlingen met afstandsonderwijs te bereiken.
 
Er wordt om de bijkomende vakantiedagen op maandag 9 en dinsdag 10 november te overbruggen buitenschoolse opvang voor -12-jarigen voorzien in samenwerkingen met huidige partners. Voor de -12-jarige kinderen van zorgpersoneel zal de stad maximaal capaciteit voorzien om de bijkomende vakantiedagen op maandag 9 en dinsdag 10 november te overbruggen.
 
Voor het jeugd(welzijns)werk voor kinderen vanaf 12 jaar is de komende periode een uitdaging. Jeugdwerkorganisaties zetten zich hard in om ook tijdens de herfstvakantie maximaal en binnen de geldende regels een aanbod aan Antwerpse jongeren te doen. Dat kan digitaal gebeuren, of binnen het strikte kader dat de minister van Jeugd heeft opgesteld. Het jeugdwerk voor -12-jarigen kan gewoon doorgaan.
 
Stedelijke infrastructuur voor sport en cultuur
Alle niet-stedelijke en private sport- en cultuurinstellingen in Antwerpen dienen de hogere regelgeving te volgen vanaf wanneer deze van kracht zal zijn.
 
De crisiscel heeft beslist om in navolging van de Vlaamse maatregelen alle eigen stedelijke infrastructuur voor sport en cultuur – zoals zwembaden, sporthallen, musea en cultuurcentra – te sluiten vanaf donderdag 29 oktober.
 
Alleen scholen die tijdens lessen in het kader van de geldende coronamaatregelen gebruik moeten maken van stedelijke sportinfrastructuur, zullen dat nog kunnen op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober.
 
Evenementen
De stad wacht de hogere regelgeving af maar gaat er van uit dat vanaf vrijdagavond 30 oktober geen enkel evenement zal mogen plaatsvinden. Alle lopende aanvragen en toelatingen voor de komende periode (van vrijdagavond tot minstens 19 november of zolang de hogere regelgeving dat bepaalt) zullen dus worden geannuleerd.
De eindejaarsevenementen van de stad zullen zoals reeds gecommuniceerd in een minimale vorm doorgaan, met de focus op sfeerverlichting en –beleving. De crisiscel heeft daarnaast wel finaal beslist om de kerstmarkt en het eindejaarsvuurwerk te annuleren.
 
Handhaving
In Antwerpen worden de verschillende maatregelen die de stad zelf en hogere overheden opgelegd hebben van in het begin van de gezondheidscrisis strikt gehandhaafd.
 
In het bijzonder voor het toezicht op markten en op het openbaar vervoer zal de lokale politie de komende tijd verstrengd handhaven op de mondmaskerplicht en, voor de markten, het respecteren van de afstandsregels en het samenscholingsverbod.
 
De burgemeester heeft daarnaast beslist dat de lokale politie het fenomeen zal bestrijden waarbij filmpjes en foto’s op sociale media verspreid worden die pochen met het overtreden van de coronamaatregelen. Zo duiken er beelden op van Antwerpenaren die hun aanwezigheid op feestjes, bij samenscholingen of tijdens het overtreden van de nachtklok schijnbaar fier tonen. De burgemeester veroordeelt dit soort gedrag scherp, en wijst erop dat de lokale politie deze overtreders eveneens boetes zal opleggen.