Bij gezinnen in armoede heeft de coronacrisis een extra zware impact gehad. Daarom zullen 8000 Antwerpse gezinnen opnieuw automatisch een septemberpremie van de stad krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Voor de tweede keer sinds de start van de coronacrisis krijgen kwetsbare gezinnen een septemberpremie. Met steun van de federale overheid geeft de stad hen een financieel duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Het gaat in totaal om zo’n 8000 gezinnen die gebruik maken van een (equivalent) leefloon, een minimum werkloosheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering. Ook gezinnen met schulden die de stad begeleidt kunnen in aanmerking komen. Het gaat hierbij telkens om gezinnen die een woning huren op de private huurmarkt. Het bedrag van 380 euro wordt automatisch op hun rekening gestort, ze hoeven hier dus niets voor aan te vragen.
 
Schepen Tom Meeuws: “Het extra septembergeld van vorig jaar heeft een wezenlijk verschil gemaakt voor heel wat Antwerpse gezinnen die de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen. Bovendien kregen zij dit bedrag automatisch op hun rekening gestort zonder dat ze hiervoor iets moesten doen. Zo heeft iedereen die er recht op had zijn geld ook daadwerkelijk gekregen. Dit is een bijzondere stap vooruit in het automatisch toekennen van rechten.”