In 2019 ondersteunt Sporting A 18 topsportclubs en 24 individuele topsporters via het topsportfonds, goed voor een totaal van 1.700.000 euro aan subsidies.
 
Beoordeling van de dossiers: belang van topsport, maatschappelijke return en samenwerking
De topsportdossiers werden door de onafhankelijke jury beoordeeld op verschillende belangrijke criteria waaronder het topsportgehalte en de maatschappelijke return. Uiteraard liggen sportieve prestaties aan de basis van topsport, maar ook de aanwezigheid van een topsportstructuur en -cultuur en een sterke visie zijn belangrijk. Topsport moet mee de strategie van de stad uitdragen en dus meer Antwerpenaars aan het sporten of bewegen krijgen.
 
Daarnaast is de samenwerking tussen sportclubs een speerpunt voor de jury. Dankzij een dergelijke samenwerking worden de topsportprestaties binnen de eigen club gestimuleerd en ontstaan nieuwe mogelijkheden, zoals extra trainingsmomenten of het delen van sportmedische omkadering. 
 
Nieuwe namen
Bij de 18 topsportclubs zijn 5 samenwerkingsverbanden en worden grotendeels dezelfde clubs als de vorige jaren ondersteund. In de lijst van 24 individuele topsporters duiken enkele nieuwe namen en sporten op. “Dat getuigt van de langetermijnvisie van de topsportjury, maar weerspiegelt ook de grote diversiteit aan Antwerps topsporttalent”, aldus schepen voor sport Ludo Van Campenhout.