Eerste implantatie van richtinggestuurde diepe hersenelektroden voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Op vrijdag 15 september implanteert dr. Van Paesschen in GZA Ziekenhuizen campus SintAugustinus de eerste directionele elektroden bij een patiënt met de ziekte van Parkinson. Met deze nieuwe generatie directionele elektroden kan de stimulatie van de hersenen bij de ziekte van Parkinson nog veel preciezer naar de juiste hersenkern gestuurd worden, zonder omgevende cellen mee te stimuleren en zo storende bijwerkingen te veroorzaken.

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve aandoening waarbij cellen van het centrale zenuwstelsel langzaam afsterven. Deze ziekte staat vooral bekend om de bewegingsstoornissen die ze veroorzaakt (beven, stijfheid, trager bewegen, …) en die verergeren naarmate de ziekte vordert. Na verloop van tijd kunnen ook gedrags- en geheugenproblemen ontstaan en in zeldzame gevallen zelfs dementie. Vaak gaat de ziekte van Parkinson ook gepaard met depressie.
Aangezien men de oorzaak van ziekte van Parkinson niet kent, kan men de oorzaak ervan ook niet wegnemen. De behandeling is er daarom op gericht om de symptomen van de ziekte zoveel mogelijk onder controle te houden en de voortgang van de ziekte zo lang mogelijk te beperken. De behandeling bestaat in eerste instantie uit medicatie, maar die veroorzaakt na enkele jaren zeer invaliderende neveneffecten. Op dat moment schiet medicatie te kort om de symptomen te onderdrukken en om voldoende levenskwaliteit te kunnen bieden aan de patiënt.
Sinds midden jaren ’90 wordt ook DBS of diepe hersenstimulatie als therapie gebruikt. Hierbij wordt een elektrode heel nauwkeurig in één van de diepe hersenkernen ingebracht, waar ze elektrische signalen uitstuurt om abnormale bewegingen te onderdrukken.
Door deze therapie te combineren met medicatie kan men vaak met minder medicatiegebruik (én dus minder nevenwerkingen) toch een betere controle van de symptomen bekomen. Heel wat patiënten winnen hierdoor een aantal jaren levenskwaliteit terug, met een langdurige verbetering van de motoriek. Deze diepe hersenstimulatie wordt enkel terugbetaald onder zeer strikte voorwaarden en slechts 15 ziekenhuizen in België kregen de toelating om DBS systemen toe te passen.
Maar de technologie staat niet stil en nu kunnen we ook in diepe hersenstimulatie gebruik maken van de meest geavanceerde technologieën. “Met de nieuwe generatie directionele elektroden kan de stimulatie nog veel preciezer naar de juiste hersenkern gestuurd worden, zonder omgevende cellen mee te stimuleren en zo storende bijwerkingen te veroorzaken”, zegt neurochirurg Raf Van Paesschen. Bovendien is er met deze nieuwe elektroden ook mogelijkheid om de levensduur van de batterij sterk te verlengen én kan de patiënt de batterij via een draadloze afstandsbediening zelf bijregelen. Dr. Van Paesschen implanteert op vrijdag 15 september in GZA Ziekenhuizen campus SintAugustinus de eerste directionele elektroden bij een patiënt met de ziekte van Parkinson.

GZA Ziekenhuizen GZA Ziekenhuizen omvat drie campussen: Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel. Oncologie en neurochirurgie zijn twee belangrijke pijlers in het ziekenhuis, dat uitgerust is met vooruitstrevende technologie op logistiek en medisch vlak. Voortdurend wordt het zorgaanbod aangepast aan nieuwe evoluties en behoeften van patiënten, zorgverstrekkers en overheid. GZA Ziekenhuizen telt zo’n 3 200 medewerkers en een 400 tal artsen. Elke dag vinden zo’n 1 300 patiënten de weg naar GZA Ziekenhuizen.