De afgelopen nachten gingen de temperaturen onder het vriespunt en zaterdag wordt er sneeuw verwacht. De stadsdiensten staan paraat om deze nacht en morgen de wegen en fietspaden veilig te houden.
 
De strooidiensten hebben de afgelopen nachten al preventief gestrooid om de gladheid op wegen en fietspaden te beperken. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt er uitgereden. Zaterdag staan alle diensten paraat om de voorspelde sneeuwval te bestrijden.
 
Inzet van stad en partners
“Met onze voorraad van 1200 ton zout, 105.000 liter pekel, 14 zoutstrooiers voor de rijwegen en 12 pekelstrooiers voor de fietspaden hebben we in principe voldoende middelen klaar staan om sneeuw en ijzel vlot aan te pakken”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau. “Dat neemt niet weg dat de wegen en fietspaden moeilijker berijdbaar kunnen zijn dan gewoonlijk. Ik roep dus al onze bewoners op om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen in het verkeer. Helmen zijn modieus op de fiets. Maar nu zeker aan te raden!”
 
De stad levert nog meer inspanningen.
 
·         Ze houdt 300 vegers en 150 werknemers van de groendienst paraat om manueel bij te strooien op gladde plaatsen. Ook de voetpaden voor en rond stadsgebouwen worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt door de stadsdiensten.
·         Elke dag staan ook 26 chauffeurs klaar om uit te rijden met een strooiwagen. In totaal zijn 63 chauffeurs opgenomen in een wachtsysteem om ook ’s nachts en in het weekend uit te rijden.
·         Het Havenbedrijf Antwerpen draagt zorg voor de fiets- en voetpaden en de wegen in het havengebied.
·         De brandweer zal mee ingeschakeld worden voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van de tunnelhellingen van de Leientunnels op vraag van politie of stad.
·         Op alle Antwerpse marktpleinen staan er zoutkisten. Die kunnen marktkramers en winkeliers gebruiken om de omgeving rond hun marktkraam of winkel begaanbaar te maken.
 
Bewoners dragen hun steentje bij
Naast de inspanningen van de stad en andere diensten is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden, zodat buren en voorbijgangers zonder ongelukken op hun bestemming geraken.
 
De stad vraagt ook aan alle weggebruikers om hun snelheid aan te passen en om gevaarlijke situaties meteen aan de politie te melden via de Blauwe Lijn (0800 123 12). De politie bepaalt dan of er bijkomend gestrooid moet worden en neemt in dat geval contact op met de strooidiensten.
 
75-plussers en personen met een handicap die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, vragen het best hulp aan buren, familie of vrienden. Als ze geen beroep kunnen doen op mensen uit hun naaste omgeving, kunnen ze op het moment dat er sneeuw ligt, via het online-aanvraagformulier op www.antwerpen.be een melding doen door te bellen naar het stedelijk contactcenter (03 22 11 333). Er komt dan gratis iemand langs om de stoep sneeuw- en ijzelvrij te maken.  
 
Meer info
Meer informatie over de aanpak van de stad en het sneeuw- en ijzelplan dat hiervoor is opgesteld is te vinden op de www.antwerpen.be.