Het fietspad langs de Antwerpse Singel is de voorbije jaren volledig heraangelegd als een vlotte en comfortabele verbinding van de Scheldekaaien tot de Noorderlaan. Het laatste werk op deze fietsroute is het verbeteren van de kruispunten op het zuidelijke deel. Het kruispunt van de Grotesteenweg is, na het kruispunt met de Plantin en Moretuslei, het tweede kruispunt dat de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer aanpakken op deze route.

Het Singelfietspad en het Ringfietspad zijn twee belangrijke fietsassen rond de stad. Het Singelfietspad is ondertussen volledig vernieuwd tussen de Scheldekaaien en de Noorderlaan. Enkel de kruispunten op het zuidelijke deel van het Singelfietspad zijn vandaag nog grote knelpunten. Deze kruispunten zijn echte toegangspoorten tot de stad en trekken bijgevolg veel verschillende gebruikers aan.

“Met de herinrichting van het kruispunt met de Grotesteenweg worden ook de aansluitingen op de Singel, de brug over de Ring en het spoor, de kruising met de op- en afrit van de Ring en het kruispunt met de Elisabethlaan en het Ringfietspad mee aangepakt”, weet Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “Zo maken we, na de Plantin en Moretuslei, ook deze kruispunten veiliger, comfortabeler en overzichtelijker voor alle gebruikers.”

Vandaag is er op het kruispunt van de Grotesteenweg te weinig ruimte voor de wachtende fietsers en voetgangers. Verder is het kruispunt te groot en onoverzichtelijk om veilig over te steken en zijn de fiets- en voetpaden in slechte staat. Daarnaast zorgen vrije afslagstroken buiten de verkeerslichten, de zogenoemde bypassen, en het ontbreken van een conflictvrije lichtenregeling voor mogelijke conflicten tussen voornamelijk fietsers en autoverkeer.

Concept herinrichting kruispunt Grotesteenweg
Met de herinrichting van het kruispunt met de Grotesteenweg wordt het Singelfietspad én de fietspaden op de brug over de Ring en het spoor aangelegd als dubbelrichtingsfietspaden met voldoende ruimte tussen het fietspad en de rijweg. Aan de kruispunten wordt extra opstelruimte en markering voor de fietsers voorzien.

De bypass op de Singel richting Mortsel (komende van het zuiden) verdwijnt, samen met de bypassen op de Grotesteenweg naar de Elisabethlaan en de oprit van de Ring. Rechts afslaan blijft overal mogelijk maar gebeurt op het kruispunt zelf, zo kan de lichtenregeling conflictvrij gemaakt worden. Waar mogelijk wordt extra groen voorzien.

Van concept naar uitvoering
Op basis van dit concept wordt het kruispunt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De uitvoering van deze werken is voorzien eind 2020, nadat de werken op het kruispunt met de Plantin en Moretuslei zijn afgerond.