De haven- en maritieme sector: belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen
Data: 5-7 mei 2021
Universiteit Antwerpen – Stadscampus – Hof van Liere

Tweedaagse internationale conferentie georganiseerd door:
De Special Interest Group A2 (Ports and Maritime) van de World Conference on Transport Research Society (WCTRS)
Co-voorgezeten door Prof. Thierry Vanelslander (Departement Transport en Ruimtelijke Economie – Universiteit Antwerpen / TransportNET) en Prof.Enrico Musso (Departement Kwantitatieve Methoden – Universiteit Genua / TransportNET)
De conferentie bevatte presentaties die betrekking hadden op een onderwerp dat wordt beschouwd als een belangrijke ontwikkeling in de haven- en maritieme sector, zowel op management-, operationeel als beleidsniveau.

Tijdschema :
Samenvatting: 30 oktober 2020
Besluit inzake abstract: 15 januari 2021
Volledig paper (indien bereid om in aanmerking te komen voor publicatie in tijdschriften): 1 april 2021

Abstracte inzending
Specifieke functies
Internationaal Wetenschappelijk Comité
Specifieke onderwerpen op het gebied van:
zeevervoer
havenactiviteiten
achterland transport
bedrijfseconomie
transportplanning
beleid maken
milieu problemen
maritieme en haventechniek
infrastructuur
apparatuur
investeringen en financiën
kostenoptimalisatie
ketenoptimalisatie
personeelszaken
werkgelegenheid
juridische kwesties

www.uantwerpen.be