Vijf jaar geleden legde de VN de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vast. Om het belang van deze SDG’s te benadrukken, hijst de provincie op 25 september op meer dan twintig locaties een SDG-vlag. “In al onze beleidsdomeinen streven wij naar duurzame ontwikkeling, denk maar aan de fietsostrades of ons landbouwbeleid. Zelfs bij onze bouwprojecten of ICT-aankopen zijn de SDG’s ons uitgangspunt”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Daarnaast werken we nauw samen met de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School via de Leerstoel SDG transitie, en nemen we de SDG’s ook mee in ons aanbod voor gemeenten. Samenwerken is immers noodzakelijk om de doelstellingen in 2030 te bereiken.”

Op 25 september is het precies vijf jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aannam. De provincie Antwerpen neemt die dag deel aan de vlaggenactie om het bewustzijn over deze SDG’s te vergroten. Naast het provinciehuis zal de SDG-vlag op maar liefst 21 provinciale locaties wapperen waaronder: de Nekker, Vrijbroekpark, De Schorre, Zilvermeer en Rivierenhof.

Provincie Antwerpen integreert SDG’s in alle beleidsdomeinen

Sinds de start van deze legislatuur maakt de provincie in alle beleidsdomeinen werk van de SDG’s. “Duurzaamheid is een kernwaarde van onze organisatie. We passen de SDG’s dan ook toe in vele beleidsdomeinen”, zegt eerste gedeputeerde Luk Lemmens. “In ons klimaatbeleid, waterbeleid en bij de aanplant van bossen, de aanleg van fietsostrades, bij het landbouwbeleid waar we ook de korte keten veel aandacht geven, bij passiefbouwprojecten tot zelfs de aankoop van ICT-materiaal of het beheer van het pensioenfonds. In elk departement gaan we na op welke SDG’s en SDG-subdoelstellingen we impact hebben. Binnenkort zal ook bij ieder besluit van de deputatie en de provincieraad expliciet verwezen worden naar onze bijdrage aan de SDG’s. Momenteel loopt een proefproject, tot het najaar van 2020.”

Leerstoel SDG-transitie van UA en Antwerp Management School

Sinds 2019 financiert de provincie de leerstoel SDG-transitie van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School. Deze leerstoel helpt ons de  Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te vertalen op maat van de provincie. Er is een hands-on ontwikkeling van de SDG-indicatorenset en een evaluatie van de SDG-impact van de provinciale beleidsvoering. Zo zal de provincie de impact van steeds meer inspanningen zichtbaar kunnen maken. Ook met CIFAL Flanders werkt de provincie samen. Zij helpen mee om alle medewerkers warm te maken voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zodat ze die zelf kunnen vertalen in de eigen werking. Gedeputeerde Luk Lemmens: “Het is belangrijk om kennis met elkaar te delen en dit zowel bij overheden, in het bedrijfsleven, als bij social profit organisaties.”

Foto: De deputatie hees de SDG-vlag voor het provinciehuis – Copyright: Koen Fasseur (www.provincieantwerpen.be)