Schönfeld Gallery Brussel presenteert van 11 november tot 19 december de groepstentoonstelling Reconstructed deconstruction. De Israëlisch-Belgische kunstverzamelaar en oprichter van de galerie, Elie Schönfeld, selecteerde voor deze tentoonstelling vijf kunstenaars die allen in Tel Aviv wonen en werken.

De in Antwerpen geboren en in Tel Aviv wonende Elie Schönfeld verzamelt al meer dan 20 jaar hedendaagse kunst. In 2015 opende hij de Artelli galerie in Antwerpen, een mix van een rariteitenkabinet uit zijn persoonlijke collectie en tentoonstellingen gewijd aan de kunstenaars die hij vertegenwoordigt. In 2018 verhuisde de galerie naar Brussel (in het Rivoli-gebouw) en kreeg het de naam van diens oprichter: Schönfeld Gallery.

Nu vindt Schönfeld de tijd rijp om een tentoonstelling te wijden aan hedendaags kunsttalent uit Israël. Kunstenaars over de hele wereld hebben het moeilijk. Beurzen worden afgelast, projecten uitgesteld en reizen haast onmogelijk. Nog meer dan elders staan Israelische kunstenaars vandaag de dag geïsoleerd van de rest van de wereld.

Met een tentoonstelling in Brussel zet Schönfeld deze kunstenaars in de kijker, en biedt hij hen een internationaal platform.  
De vijf kunstenaars werken elk vanuit verschillende disciplines. En hoewel ze er op een heel verschillende manier uitdrukking aan geven, is de fascinatie voor een proces van deconstructie en reconstructie hun gemeenschappelijke deler. Ze onderzoeken elk op hun manier de kracht van compositie, de relatie tussen het afgebeelde en het origineel, en de spanning tussen abstractie en figuratie.

Reconstructed deconstruction
11 november – 19 december
Schönfeld Gallery Brussels
Rivoli building

Deelnemende kunstenaars:
Liat Elbling
Rami Maymon
Daniel Oksenberg
Alon Bonder
Shlomit Goldfinger

Foto’s: www.clubparadis.be