Het warmteonweer van de afgelopen nacht heeft aan de Hoogstraat voor een schadegeval gezorgd. Er lagen brokstukken en bakstenen op de rijbaan. Het was niet meteen duidelijk waar het puin vandaan kwam. De brandweer en politie deden nazicht. Uiteindelijk bleek dat de bliksem was ingeslagen op een pand. Daarbij raakte een stenen kruisbeeld vernield en belandden de brokstukken op straat. Verschillende bewoners uit de buurt meldden dat de stroom ook was uitgevallen.

Fluvius kwam ter plaatse, maar gezien de technici geen onregelmatigheden konden vaststellen, zullen de betrokkenen zich moeten wenden tot hun brandverzekering.