Fietsers in Borgerhout krijgen een rode loper, of een aaneenschakeling van fietsstraten, parallel aan de Turnhoutsebaan. De rode loper begint aan het Singelfietspad en loopt verder naar de Karel Geertsstraat, de Rechtestraat, de Sint-Lucasstraat, de Sint-Marcusstraat, de Kattenberg, het Laar, de Lammekensstraat, de Helmstraat, de Van de Keilenstraat en de Kerkstraat tot aan de Carnotstraat. Volgens de planning kan de aanleg van deze fietsstraatas dit najaar al van start gaan.

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om tijdens de grote wegenwerken in en rond de stad op een slimme manier naar de stad te komen, bijvoorbeeld met de fiets. De komende jaren investeert de stad fors in flankerende maatregelen en werkt ze de belangrijkste ‘missing links’ op de grote fietsroutes weg. Maar ook het doortrekken van deze grote assen tot in het centrum van de stad is van groot belang. Zo komen de fietsostrade vanuit Wommelgem en het Ring- en Singelfietspad samen aan de nieuwe fietspoort aan de Turnhoutsepoort. Via de ‘rode loper’ in Borgerhout, een aaneenschakeling van fietsstraten parallel aan de Turnhoutsebaan, geraken fietsers veilig en vlot naar het centrum van de stad.
De Turnhoutsepoort is het schakelpunt tussen Borgerhout, Deurne-Noord en het park Rivierenhof. Vandaag wordt de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan heraangelegd en duikt tram 10 onder de grond. Na de heraanleg kunnen auto’s langs de Turnhoutsepoort de stad uit- én inrijden. De doorgang onder het spoor aan de Statielei wordt volledig aangelegd enkel voor fietsers en voetgangers: een comfortabele verbinding tussen het Singelfietspad en de ‘rode loper’ naar de binnenstad.
Rode loper: fietsvoorziening op maat van de straat
De parallelle as loopt vanop het Singelfietspad naar de Karel Geertsstraat, de Rechtestraat, de Sint-Lucasstraat, de Sint-Marcusstraat, de Kattenberg, het Laar, de Lammekensstraat, de Helmstraat, de Van de Keilenstraat, de Kerkstraat tot aan de Carnotstraat.
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Alle straten op de route, met uitzondering van het Laar, worden ingericht als fietsstraten met verhoogde kruispunten als bijkomende verkeersremmende maatregel. Op het Laar komen over het plein fietsaanduidingen die de weg naar de Lammekensstraat aangeven. De Lammekensstraat is vandaag ingericht als een woonerf. Hier wordt de rode asfalt, die standaard gebruikt wordt in de fietsstraat, vervangen door rode klinkers. De Rechtestraat krijgt een apart ontwerp omwille van haar geringe breedte. Als alles volgens plan verloopt, kan de aanleg van deze fietsstratenas van start gaan in het najaar van 2017.”

Van plan naar uitvoering
De komende drie jaar worden de belangrijkste projecten op de grote fietsroutes gerealiseerd. Zo is een groot deel van het Singelfietspad ten zuiden van de Stenenbrug ondertussen vernieuwd. De fietspaden aan de noordkant worden samen gerealiseerd met de heraanleg van de IJzerlaan, Slachthuislaan, Noordersingel en Turnhoutsepoort.

Op de verschillende fietsostrades worden voornamelijk de ontbrekende stukken versneld aangelegd. Op de fietsostrade naar Mechelen is midden vorig jaar gestart met de bouw van de fietsbrug die een verbinding maakt tussen het fietsparkeergebouw en de Posthofbrug over het drukke kruispunt met de Binnensingel. Sinds begin april is ook de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal in gebruik genomen, een nieuwe schakel op grote fietsroutes van en naar de stad. In de toekomst kunnen fietsers vanop de fietsbrug via de ‘Rode loper Noord’, eveneens een aaneenschakeling van passende fietsvoorzieningen, via Park Spoor Noord en de Lange Dijkstraat doorfietsen naar de Gemeentestraat.