• Ringfietspad doorgetrokken rond Linkeroever
  • Burcht krijgt (geluids)bermenlandschap

Vorige week viel de vergunning voor de laatste fase van Ringpark West bij Oosterweelbouwheer Lantis in de bus. Hiermee is het eerste Ringpark binnen ‘De Grote Verbinding’* volledig vergund om te realiseren. In het kader van dit Ringpark worden de snelwegen op Linkeroever en in Zwijndrecht volledig ingebed met hoge geluidsschermen en groene geluidsbermen, komen er heel wat fietsverbindingen bij en voorzien we bijkomende ecologische verbindingen over en onder de (snel)wegen. 

De laatste fase van de realisatie van het Ringpark, waarvoor Lantis nu een vergunning op zak heeft, omvat ook een gevoelige uitbreiding van het projectgebied van de bouwheer langs de E17 in Burcht. Hier wordt een bermenlandschap gebouwd langs de snelweg, een fietsbrug over de E17 en een nieuwe fietsverbinding tussen de Pastoor Coplaan en Schaarbeekstraat/Krijgsbaan.

“Deze vergunning vormt het sluitstuk voor Ringpark West en laat ons toe om de mooie plannen van de tekentafel ook uit te voeren op het terrein”, zegt Bart Van Camp, Directeur Omgeving bij Lantis“Met de Oosterweelwerken bouwen we aan een omgeving die leefbaarheid en mobiliteit met elkaar verzoent. Linkeroever en Zwijndrecht worden hét referentiepunt van hoe Oosterweel de omgeving transformeert.”

De omgeving op de linkeroever ondergaat stap voor stap een heuse transformatie. We vernieuwen er niet alleen de snelwegen en knooppunten, maar maken vooral ruimte vrij voor Ringpark West:

  • De snelwegen verdwijnen achter hoge geluidsschermen en groene geluidsbermen, waardoor je hier rustiger woont, werkt, wandelt of fietst.
  • We maken heel wat ruimte vrij voor nieuwe, waardevolle natuur.
  • De versnipperde natuurgebieden verbinden we met elkaar via ecobruggen en -tunnels, zodat mens en dier zich vrijer kunnen verplaatsen in de natuur.
  • 16,5 kilometer aan nieuwe fietsverbindingen maken van de fiets eindelijk een volwaardig alternatief voor de wagen en brengen je vlot en veilig in verbinding met de haven, de rechteroever en het Waasland.

Een belangrijk deel van het Ringpark is de afgelopen jaren al gerealiseerd. Na het afwerken van snelwegen zoals de E34 aan Waaslandhaven-Oost en de E17 in Zwijndrecht schoten zo bijvoorbeeld al hoge geluidsschermen en groene bermen uit de grond en schermden ze de omgeving af van de snelweg.

In Antwerpen-West bouwden we ook al een grote parkbrug over de nieuwe snelweg. Die zal later niet alleen een ecologische verbinding vormen tussen het natuurgebied Burchtse Weel en het nieuwe Katwilgbos**, maar ook het Ringfietspad zal via deze brug de Antwerpse Ring kruisen. Dat Ringfietspad trekken we trouwens helemaal door rond Linkeroever, van de Kennedytunnel tot aan de nieuwe Scheldetunnel.

Nieuw bermenlandschap voor een leefbaar Burcht 

Eerder bouwden we al glazen geluidsschermen langs de E17 in Zwijndrecht en sinds begin dit jaar maken houten geluidsschermen een deel van Burcht al stiller. Met het verkrijgen van deze laatste vergunning, kunnen we nu ook de werken inplannen om het overgebleven deel van Burcht af te schermen van de snelweg. 

Hiervoor plannen we een bermenlandschap van 8,5 meter hoog tussen de Krijgsbaan aan oprit Kruibeke en de Pastoor Coplaan in Zwijndrecht. Aan de kant van de snelweg is dit een steilere berm, terwijl die aan de zijde van de bewoning zacht zal uitlopen. Zo maken we ruimte vrij voor nieuw groen, maar ook voor ‘blauw’. Grote waterpartijen zorgen voor extra buffers bij hevige regenval. Dit water heeft een belangrijke meerwaarde voor de natuur, maar zorgt ook voor een betere bescherming tegen wateroverlast.

Langs het bermenlandschap plannen we tussen de Schaarbeekstraat/Krijgsbaan en de Pastoor Coplaan een nieuwe fietsverbinding. Zo fiets je comfortabel en veilig tussen Burcht en Kruibeke. Een extra fietsbrug over de E17 zorgt dan weer voor een vlottere fietsverbinding tussen Zwijndrecht en Burcht.

De eerste voorbereidende werken starten eind dit jaar of begin 2024. We streven ernaar om het bermenlandschap in 2025 klaar te hebben.

Infomoment in Burcht op 21 september

Donderdag 21 september, tussen 18u en 20u, organiseren we aan het Oosterweelpaviljoen (ter hoogte van de parking van McDonald’s in Burcht) een infomoment voor de bewoners van Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever. We kijken vooruit naar de verkeersomzettingen die dit najaar en volgend voorjaar nog zullen plaatsvinden, geven er een stand van zaken van Ringpark West en lichten ook het bermenlandschap in Burcht toe.

* De Grote Verbinding is de overkoepelende benaming voor de Oosterweelverbinding, alle ringparken en de toekomstige Scheldebrug. Meer info: www.degroteverbinding.be

** Katwilgbos is de benaming voor de 18 hectare ruimte die we vrijmaken door het compacter aanleggen van Antwerpen-West. Deze ruimte vullen we in met waardevol groen en fiets- en wandelpaden.

Foto: Oosterweelverbinding