Het Antwerpse college besliste gisteren het retributiereglement voor in beslag genomen voertuigen van chauffeurs die roekeloos rijden, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad gaat dit reglement op 1 mei 2019 in. De strijd tegen straatracen en asociaal verkeersgedrag wordt hiermee opgevoerd.
De politie kan het voertuig van een chauffeur die roekeloos rijdt, en hiermee zichzelf of anderen in gevaar brengt, bestuurlijk in beslag nemen, inclusief de inhoud ervan. De bestuurder van het voertuig zal zijn voertuig ter plaatse moeten achterlaten en het voertuig zal getakeld worden en gestald worden bij de takelfirma.
 
De burgemeester bepaalt daarna de termijn van de inbeslagname in functie van de ernst van de feiten en kan voorwaarden opleggen. De eigenaar kan het voertuig pas gaan halen na afloop van deze termijn en na het voldoen aan de voorwaarden, waaronder het betalen van de retributie voor het takelen, stallen en de administratieve procedure.
 
Het college besliste vandaag het retributiereglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Na goedkeuring gaat het in op 1 mei 2019.
 
Daarnaast kan de politie ook steeds een boete geven aan de bestuurder voor eventuele verkeersovertredingen. Deze boete staat los van de retributie die moet betaald worden.