Veel middeleeuwse handelssteden kennen een Gallo-Romeinse voorloper. Zo ook Antwerpen, waar de voorbije decennia tal van archeologische sporen en vondsten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling opgegraven werden. In 2009 diepten de stadsarcheologen langs de Jordaenskaai enkele roestige brokken op, waarvan niet duidelijk was of ze van archeologische waarde waren.

In het kader van een syntheseonderzoek naar de oorsprong van de stad, gefinancierd door de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen, werden die resten onlangs met röntgenapparatuur doorgelicht. Wat bleek? Enkele brokken bevatten gecorrodeerde zoolnagels van een Gallo-Romeinse schoen uit de 2de eeuw n.C. Dergelijk genageld schoeisel wordt vaak in verband gebracht met de aanwezigheid van militairen: een bekend militair schoentype is de caliga, een lederen sandaal met afgeronde nagels onder de zool.

Indien de opgegraven schoen zo’n caliga is, dan ondersteunt dit de hypothese dat er in die periode een militair kamp bestond op de rechter Scheldeoever, onder de latere middeleeuwse burcht. Zekerheid is er niet want uit andere vindplaatsen blijkt dat niet enkel militairen maar ook burgers in de loop van de 2de eeuw genagelde schoenen droegen.

Wat er ook van zij, de ontdekking toont eens te meer aan dat Antwerpen vanaf de 2de eeuw belangrijk genoeg was om in de Romeinse invloedssfeer te komen, als schakel in een bovenlokaal handelsnetwerk.

Foto top: Gereconstrueerde caliga. © Lunfort
Foto tekst: Röntgenfoto van de Antwerpse vondst. © Natalie Cleeren

Foto’s: www.antwerpenmorgen.be