Het tegeltableau “De bekering van Saulus” behoort tot de belangrijkste topstukken van de MAS | collectie Vleeshuis, de historische verzameling van de stad Antwerpen. Het tableau wordt internationaal erkend als de meest geraffineerde getuigenis van de Antwerpse zestiende-eeuwse keramiek en getuigt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Op meesterlijke wijze illustreert het hoe de Italiaanse techniek van het keramiek schilderen, het heldere coloriet en de Italiaanse en Franse maniëristische vormentaal werden geassimileerd in de lokale traditie.

Verouderde restauraties deden sterk afbreuk aan de kwaliteit en aan de veiligheid van het kunstwerk. Een integrale en duurzame behandeling is nodig om de optimale beleving en de langdurige bewaring van dit Belgische erfgoed met internationale faam te verzekeren. Deze noodzakelijke ingreep wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Fonds Baillet Latour. Begin januari is dit restauratieproject van start gegaan.
Het restauratieproject omvat een uitgebreide, duurzame en reversibele behandeling. Het ganse proces wordt van nabij opgevolgd door een begeleidingscommissie, die bestaat uit experts van verschillende disciplines: historisch en kunsthistorisch onderzoek, chemisch onderzoek, archeologie, restauratie en conservatie. De begeleidingscommissie waakt over de structurele, technische en esthetische aanpak.
De concrete aanleiding voor de behandeling op korte termijn is een internationale bruikleenaanvraag van het tegeltableau naar aanleiding van een tentoonstelling in het Musée de la Renaissance (Ecouen). De tentoonstelling “Masséot Abaquesne, le premier faïencier français” opent op 11 mei en loopt tot 3 oktober 2016. Door de behandeling kan het Saulustableau een volwaardige plaats innemen tussen andere Europese topstukken uit majolica.
Na de tentoonstelling in Ecouen zal het tegeltableau permanent voor het publiek ontsloten worden in het Kijkdepot van het Museum aan de Stroom. Daar zal het vanaf november 2016 als publiekstrekker worden opgevoerd in de expositie over de verzamelgeschiedenis van de MAS | collectie Vleeshuis, de moedercollectie van de stad Antwerpen.
In recent onderzoek van Frans Caignie worden alle randtegels van de 16de-eeuwse Antwerpse majolica uit MAS-collectie onderzocht. Naast die van het Saulustableau maken nog 36 losse exemplaren deel uit van de studie. Het rapport brengt verhelderend weer hoe de tegels hun geheimen prijsgeven, welke losse tegels bij elkaar horen en welke tot afzonderlijke tegeltableaus behoorden.

Foto’s: MAS