Bart De Wever droomt luidop van een brede Vlaamse Volkspartij. Egbert Lachaert en Joachim Coens hadden eerder al een snuffelronde over partijpolitieke samenwerking achter de rug. Het Laatste Nieuws spreekt vandaag van een ’superkartel’. Eerder dit jaar waren er al plannen voor een nieuwe centrumpartij. In Oostende, Kortrijk, Mechelen, Gent, Aarschot en tal van andere plekken ontstaan er initiatieven in het centrum. Herverkaveling in Vlaanderen is een hot issue.

Het politieke gebeuren na de verkiezingen van 2019 bezorgde David D’Hooghe een gevoel van onbehagen en frustratie. Kan dit land echt niet beter? Wat zijn de oorzaken van het falen van ons politieke systeem? Wat kan eraan worden gedaan?

In de periode april 2021 – maart 2023 kwam hij, mede op basis van vele gesprekken binnen en buiten de (partij)politiek, tot de overtuiging dat de huidige politieke partijen niet langer in staat zijn om de structurele hervormingen door te voeren die ons land nodig heeft. Daarvoor moet er op een andere manier aan politiek worden gedaan en is er een andere soort politieke partij nodig. Niet een die gestoeld is op een van de klassieke politieke ideologieën, maar op ruim gedeelde doelstellingen en waarden, op redelijkheid en empathie. Een middenpartij waarin voor de concrete uitdagingen op basis van een open dialoog naar werkbare oplossingen wordt gezocht.

Dit essay gaat nader in op de fundamenten van een noodzakelijk nieuw politiek initiatief, een partij van rede, empathie en dialoog.

David D’Hooghe (1962) is deeltijds hoogleraar publiekrecht aan de KU Leuven. Tot september 2023 is hij werkzaam als advocaat en erkend bemiddelaar. Hij is de auteur van diverse vakpublicaties en schreef ook een aantal opiniebijdragen over de res publica.

Titel: Rede, empathie en dialoog

Op zoek naar een nieuw politiek midden

Auteur: David D’Hooghe

Uitgeverij: Ertsberg

ISBN:9789464750577  

Thema: Politiek

Prijs: € 15,00