De realisatie van het woonproject Ardea-Lofts aan de Broekstraat 17 in Wijnegem kan nu effectief van start gaan. Naar concrete timing toe beginnen de werken eind april. De omvorming van het oude Ardeagebouw tot 20 lofts stond enkele jaren geleden al in de startblokken. Na een lange periode van overleg heeft de bouwheer een overeenkomst bereikt met de buurtbewoners. Een hele reeks maatregelen moet de privacy van de omwonenden maximaal garanderen. De gebouwen van brouwerij “Les Brasseries Ardea” werden tussen 1920 en 1930 op de site aan de Broekstraat in Wijnegem opgetrokken. Eind jaren ’30 ging de brouwerij failliet en werden de gebouwen overgenomen door de firma Peeters-Brems die zich toelegde op de productie van motorolie. De merknaam ‘Ardea’ bleef behouden. Deze industriële activiteit werd ongeveer 15 jaar geleden stopgezet, waarna de ketels en installaties werden ontmanteld en het volledige terrein werd ontruimd. Sindsdien staan de gebouwen leeg.

Invulling als woonfunctie

De gebouwen van de vroegere brouwerij Ardea herinneren op zijn minst aan een industrieel verleden en hebben hierdoor een zekere waarde voor de omgeving. Vooral de statige schoorsteen geldt als een herkenbaar ankerpunt in de weidse omgeving. De gemeente Wijnegem was van bij het begin grote voorstander om aan de ganse site een nuttige invulling te geven. Maar een nieuwe industriële functie was hier zeker niet meer wenselijk. Daarom werd gekozen voor een woonfunctie.

In februari 2009 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ARDEA goedgekeurd. Hierin wordt de bestemming gewijzigd naar meergezinswoningen en wordt het behoud van de erfgoedwaarde van de site gegarandeerd. Maar het plan legt ook duidelijke voorschriften op. Maximaal 20 wooneenheden of lofts zijn er toegelaten, om de draagkracht van het gebied niet te overschrijden. De gemeente Wijnegem verleende op 13 januari 2011 de stedenbouwkundige vergunning. Op 28 augustus 2014 werd die door de deputatie van de provincie Antwerpen bevestigd.

Privacy omwonenden

Hoewel de bouwvergunning voor dit project al in 2011 werd afgeleverd, liet de start van de werken tot nu op zich wachten. In de voorbije periode vond grondig overleg plaats tussen de bouwheer en de buurtbewoners om tot een goede oplossing te komen. Nu is er een overeenkomst bereikt met alle betrokken partijen. “We kunnen gerust stellen dat alle partijen tevreden zijn met het bereikte resultaat. De oplossing bestaat uit een hele reeks maatregelen die de bouwheer neemt om de privacy van de omwonenden maximaal te garanderen en de geluidshinder tijdens de werken tot een minimum te beperken”, onderlijnt Kris Nédée van bouwheer Immo RHC. Zo zullen alle aannemers enkel werken uitvoeren op werkdagen tussen 7 en 17 uur en niet tijdens het weekend. De duur van de bouwwerken is beperkt tot maximum 2 jaar. Er komt een afsluitbare omheining rond het volledige terrein van de Ardeasite, uitgerust met camerabewaking. De inrichting van de bouwwerf gebeurt heel oordeelkundig. De werfkeet, de kraan en de sanitaire unit worden zodanig opgesteld dat ze minimale hinder opleveren voor de buurt. In het plan voor de tuinaanleg zijn extra bomen voorzien voor een grotere privacy waardoor de kans op inkijk bij de buren wordt geminimaliseerd.

Harmonieuze realisatie

“De oorspronkelijke plannen voor de realisatie van 20 lofts in het voormalige Ardeagebouw blijven ongewijzigd. De doorgedreven omkadering van het project en de afspraken met de omwonenden zijn bedoeld om tot een harmonieuze realisatie te komen. Dit doen we geheel uit respect voor de rustige buurt, zijn groene omgeving en de mensen die er nu al wonen”, aldus nog Kris Nédée. Het terrein van de oude brouwerij Ardea heeft een totale oppervlakte van meer dan 7.000 m². Het statige hoofdgebouw en de overige gebouwen worden omgebouwd tot 20 lofts met 33 overdekte en 14 open parkings. De geplande wooneenheden omvatten 4 penthouses met een daktuin en de mogelijkheid tot het plaatsen van een privézwembad, 9 duplex-units met ruime zonneterrassen en 7 lofts met ruime terrassen. De bestaande schouw wordt gerestaureerd en blijft dus behouden als herinnering aan de vroegere bedrijvigheid.

Hoogwaardige materialen

De lofts worden casco uitgevoerd met volledige wind- en waterdichte afwerking. Hierin is de restauratie en isolatie van de buitengevels voorzien. De dakbedekking wordt in zijn totaliteit vernieuwd. Dit omvat ook de plaatsing van het buitenschrijnwerk, de beglazing, de inkomdeuren (ook de gepantserde inkomdeuren van de lofts), de scheidingswanden tussen de wooneenheden onderling en met de gemeenschappelijke delen, de akoestische en thermische vloerisolatie en alle nutsvoorzieningen tot in de lofts. De gemeenschappelijke delen worden volledig afgewerkt. De transformatie van de oude brouwerij gebeurt met hoogwaardige materialen en dito afwerking, volgens het ontwerp van de Antwerpse architect Wil Bots. Het einddoel is een duurzame constructie met een minimum aan onderhoud en een doorgedreven warmte- en geluidsisolatie. Er wordt een systeem van warmtepompen voorzien met toegang tot het energienet voor elke loft, voor verwarming en passieve koeling. De gebouwen zullen voldoen aan de hoogst gestelde eisen op het vlak van de energieprestatieregelgeving.

Groene omgeving

Het woonproject Ardea-Lofts is gelegen in een groene omgeving met een wijds uitzicht en vlotte verbindingen. Het aspect van de natuurrijke omgeving wordt nog versterkt door de aanleg van een gemeenschappelijke parktuin die toegang verleent tot de inkomhal van de respectievelijke lofts. De aanplantingen gebeuren met streekeigen bodembedekkers, bomen, struiken en groenblijvende planten. Het bestaande achterliggende bos wordt in eer hersteld en verder ontwikkeld in overleg met Agentschap Natuur en Bos. Voor de realisatie van het project Ardea-Lofts wil de bouwheer een strakke timing aanhouden. Het startsein van de werken is in elk geval gepland vóór eind april. Geïnteresseerden kunnen het project bezoeken tijdens de opendeurdag op zaterdag 25 maart van 10 tot 17 uur. Meer informatie: www.ardea-lofts.be