In dit soepel geschreven boek daagt Bodelier een populaire gedachte uit.
Het is de idee dat de mens een probleem is voor de aarde.
Veroorzaken mensen immers geen klimaatverandering? 
Zetten we de biodiversiteit niet onder druk? 
Beroven we de aarde niet van zijn grondstoffen? 
Is de mens geen ‘kanker voor de aarde’?  
 
Bodelier draait deze breed gedragen visie radicaal om: De mens heeft de aarde oneindig verrijkt.  

Niemand anders dan de mens maakte de aarde zo mooi, zo welvarend en zo interessant. We bouwen steden, componeren muziek en zetten ons in voor een duurzame toekomst. 
 
Nog nooit leefden we met zovelen in welvaart, vrede en een goede gezondheid. 
 
De consequentie die Bodelier trekt, is dan ook logisch: onze bevolkingsgroei hoeft geen probleem te zijn. Nu wonen we nog met 7,9 miljard mensen op aarde, rond 2060 tikken we de 10 miljard aan.
 
Er is weinig dat erop wijst dat we daarmee grote problemen veroorzaken. Integendeel. De kans is heel wat groter dat onze welvaart, onze veiligheid en geluk alleen nog maar toenemen. 
 

ISBN 978 94 6371 381 8 | 171 blz. | € 22 / gompel-svacina.eu