Op maandag 7 januari 2019 starten de inrichtingswerken aan de Edegemse Beek in Kontich, tussen de Boniverlei en de Prins Boudewijnlaan. De waterloop krijgt extra ruimte. Zo wil de provincie de inwoners uit de buurt beter beschermen tegen wateroverlast en overstroming.

“Een van de kerntaken van de provincie is een goed beheer van de onbevaarbare waterlopen. De provincie doet daarbij gerichte inspanningen naar een duurzamer ruimtegebruik waarin een open ruimte veerkrachtig reageert op overstromingen, droogte of andere watergerelateerde problemen”, stelt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Leefmilieu. “Zo ook in de gemeentes Edegem en Kontich waar de Edegemse Beek als grensbeek regelmatig voor wateroverlast zorgt. De beek is één van de 825 onbevaarbare waterlopen in provinciaal beheer. Dit project moet extra ruimte voor water creëren die de beek meer dan nodig heeft.”

De groenzone tussen de Edegemse Beek en het industrieterrein wordt heringericht. Het gebied is eigendom van Natuurpunt. Dankzij flauwere oeverzones aan de centrale gracht zal lokaal de bergingscapaciteit verhogen. De oever van de zuidelijke perceelgracht wordt afgeschuind. De historische dreef aan de westkant van het projectgebied wordt hersteld naar de situatie zoals ze vroeger was. We verhogen de dreef en er komt een nieuwe bomenrij. Natuurpunt gaat in een latere fase ook een nieuw bos planten op een groot deel van dit gebied.

Weinig hinder

De werken duren ongeveer twee maanden. Alle transporten zullen plaatsvinden via de Villermontstraat en Veldkant. Het aantal transportbewegingen zal zich beperken tot het absolute minimum. Bij het uittekenen van het ontwerp wou de provincie het volume aan grond in balans houden en op het terrein benutten. Ze opteerde voor een zo natuurlijk mogelijke uitvoering van het project.
De kostprijs bedraagt 141.000 euro. De provincie financiert het project; de werken worden uitgevoerd op gronden van Natuurpunt.

Foto: Provincie Antwerpen