Gemeente Heist-op-den-Berg krijgt 5,2 ha extra bos

Langs de Huizebeek in Heist-op-den-Berg werd door de provincie extra grond aangekocht. En ook de verkoop van de gronden langs Moleneinde aan de provincie wordt aan de Heistste
 gemeenteraad voorgelegd. Met deze nieuwe groene zones breidt de provincie het Provinciaal Groendomein de Averegten uit zowel richting De Grote Nete als richting centrum.

Van de Averegten naar de Vallei van de Grote Nete

De aanplanting langs de Huizebeek vormt een eerste puzzelstuk in een nieuwe ecorecreatieve verbinding tussen de Averegten en de vallei van de Grote Nete. Het is één van de vele acties uit het gebiedsprogramma Grote Nete, waarmee de provincie Antwerpen en gemeente Heist-op-den-Berg samen met tal van partners aan de toekomst van de vallei van de Grote Nete werken. Benieuwd naar meer? Ontdek er alles over op www.degrotenete.be.

Meer bos om te wandelen en spelen

Deze bossen zullen zorgen voor nieuw beleefbaar groen in de omgeving en een klimaatveerkrachtige natuur. Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur, legt uit: “In totaal zullen er bijna 15.000 bomen bijkomen voor Heist-op-den-Berg. In Moleneinde kan in de toekomst een speelbos komen waar Chiro Heist en Chiro Hallaar in terecht kunnen. Voor de terreinvoorbereiding en het planten van de bomen doen we een oproep aan scholen, jeugdverenigingen en vrijwilligers van Heist. Voor de speeltoestellen willen we samenwerken met de middelbare scholen uit de regio en ook voor het verdere beheer van het jonge bos. Zo kan de provincie structureel met de scholen samenwerken om voor deze bossen een bloeiende toekomst te verzekeren met ruimte voor water en recreatie, en uiteraard ook met nieuwe wandelwegen in het vooruitzicht.

Antwerpse Bosteller: tot 53 hectare bos erbij dit plantseizoen
De provincie streeft ernaar om een ambitieuze 53 ha bos aan te planten eerstkomend plantseizoen. Coördinator bosuitbreiding bij de provincie, Iliana Janssens, licht toe: “We gaan actief op zoek naar bestaande provinciale gronden om te bebossen (vooral bij onze groendomeinen) én kopen ook zelf interessante gronden aan voor bebossing. Zo komen we uit bij ongeveer 25 hectare provinciale gronden die bebost kunnen worden. En ook bij de Antwerpse Bosgroepen staan weer heel wat plantacties op de kalender. Opgeteld komen we zo aan een heuse 53 hectare extra bos voor het plantseizoen ‘23-‘24, nog een pak ambitieuzer dan het mooie cijfer van 30 hectare dat we vorig plantseizoen konden bebossen.

Wie zelf wil meewerken aan meer en beter bos in onze provincie, leest hoe je kan helpen op www.provincieantwerpen.be/bosteller.

Vanaf eind oktober vind je er ook een overzicht van de verschillende publieksaanplantingen.

Foto: © provincie Antwerpen – Tom Cornille