In Booischot, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg, stelde de provincie Antwerpen vanmiddag haar nieuwe dorpenbeleid voor. Met dit beleid wil ze lokale besturen instrumenten aanreiken om vandaag de uitdagingen van morgen aan te gaan in hun dorpen, wijken en gehuchten. Samenwerking met de bewoners en het lokale verenigingsleven speelt daarbij een grote rol. Het traject “veerkrachtige dorpen” zal de komende maanden voor het eerst worden uitgerold in het kerkdorp Booischot. Later volgen ook nog andere dorpen in de provincie Antwerpen, in een Platteland Plus-project.

Lokale besturen zien hoe dorpen, wijken en gehuchten steeds meer geconfronteerd worden met een hele reeks uitdagingen: een veranderend klimaat, nieuwe gezinssamenstellingen, een tanende lokale economie, een vergrijzende bevolking, minder openbaar vervoer, enzovoort. Vooral op het platteland kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Daarom gaat de provincie Antwerpen haar steden en gemeenten instrumenten aanreiken om, samen met hun inwoners en het lokale verenigingsleven, hun dorp in handen te nemen in een traject van participatie en co-creatie. Het nieuwe dorpenbeleid van de provincie Antwerpen heet dan ook “Veerkrachtige dorpen”.
Op maat van het dorp en de inwoners

De provincie Antwerpen zorgt voor procescoördinatie en inhoudelijke ondersteuning bij het uitrollen van deze trajecten. Verder reikt ze een door de Universiteit Antwerpen ontworpen dorpenmonitor aan, waarmee voor elk dorp de uitdagingen én kansen in beeld worden gebracht. Er is ook een dorpen-portfolio, waarin alle procesmatige, inhoudelijke en financiële ondersteuning van de provincie overzichtelijk wordt gebundeld.
Andere dorpen volgen

Mede door Platteland Plus-subsidies worden ook op andere plaatsen in de provincie Antwerpen soortgelijke processen opgestart. Dat zal onder meer het geval zijn in het Merodegebied (Hulshout en Vorst-Laakdal), Heist-op-den-Berg (Heist-Goor en Schriek) en Essen. Vzw RURANT en Innovatiesteunpunt begeleiden het participatieve luik bij deze trajecten.
Zodra deze piloottrajecten zijn afgerond, wordt het Veerkrachtige Dorpen-beleid over de hele provincie uitgerold. Wie interesse heeft in zo’n traject kan nu al een kijkje nemen op de websitewww.veerkrachtigedorpen.be of zich melden bij adviseur dorpenbeleid Veerle van Westen (veerle.vanwesten@provincieantwerpen.be).
Foto: Nieuw dorpenbeleid afgetrapt in Booischot – Copyright: provincie Antwerpen